1
00:00:17,222 --> 00:00:21,810
<i>- Musíš mi něco říct.</i>
- Vede je jedna ženská.

2
00:00:21,830 --> 00:00:25,810
<i>- V minulých dílech jste viděli...</i>
- Proboha, přežili jste.

3
00:00:25,850 --> 00:00:29,830
- Narazili jsme na sebe v lese.
- Nebyli jsme si jistí, jestli jsi přežila.

4
00:00:29,900 --> 00:00:34,030
<i>Řekl mi, že jich je mnohem víc,
než jsme mysleli. Je jich dvakrát víc.</i>

5
00:00:34,070 --> 00:00:37,850
<i>S tímhle jsi měla pravdu.
Teď patří do rodiny.</i>

6
00:00:38,480 --> 00:00:41,610
<i>Musíme jít.
Connie je tam venku.</i>

7
00:00:59,320 --> 00:01:00,880
Ne!

8
00:01:02,850 --> 00:01:04,560
Ne!

9
00:01:11,900 --> 00:01:14,230
Dívej! Dívej!

10
00:01:14,650 --> 00:01:19,320
Promiň, já jen...
Mohl by to být nějaký dům.

11
00:01:19,450 --> 00:01:23,080
- Můžeme se v něm schovat.
- Musíme pokračovat dál.

12
00:01:37,590 --> 00:01:39,210
Rychle.

13
00:02:59,410 --> 00:03:03,990
<i>edna.cz/walking-dead</i>

14
00:03:39,160 --> 00:03:42,320
<i>přeložili joyeux a Xavik</i>

15
00:03:44,340 --> 00:03:46,650
Budeme to mít rychleji,
když vyrazím sama.

16
00:03:46,680 --> 00:03:49,850
Ve větším počtu toho pokryjeme
více a budeme méně riskovat.

17
00:03:49,920 --> 00:03:53,740
- Rada o tom právě jedná.
- Connie na ně nemůže čekat.

18
00:03:53,790 --> 00:03:56,250
Co kdybychom to zkombinovali?

19
00:03:56,360 --> 00:04:00,210
Týmy po dvou sice pokryjí menší
prostor, ale nebudou tolik riskovat.

20
00:04:01,520 --> 00:04:03,210
Neviděl jste někdo Kelly?

21
00:04:50,850 --> 00:04:53,080
SEVER. FARMA. KUDY?
CO TA VĚŽ? NEVÍM.

22
00:06:04,880 --> 00:06:06,500
Tak jo.
........