1
00:00:02,540 --> 00:00:05,650
- Musela bych zfalšovat záznamy.
- Není to podvod.

2
00:00:05,651 --> 00:00:09,851
S penězi spustíme službu
dlouhodobého charakteru.

3
00:00:09,852 --> 00:00:13,552
Raelyn je čistá.
Namátkově ji testují v práci.

4
00:00:13,553 --> 00:00:15,553
To znamená,
že ji ještě nechytli.

5
00:00:15,554 --> 00:00:18,754
- Co jsi řekla?
- Uhni!

6
00:00:21,330 --> 00:00:25,210
Nemůžeš nic udělat.
Akorát nás všechny potopit.

7
00:00:25,311 --> 00:00:29,011
Musíme vyhodit celá oddělení
a zrušit směny.

8
00:00:29,012 --> 00:00:32,012
Nedokázal jsi mě oplodnit.
Jediná věc, kterou má chlap udělat...

9
00:00:32,013 --> 00:00:33,313
A ty jsi nemohl.

10
00:00:33,414 --> 00:00:35,914
Nosíš u sebe pas?

11
00:00:35,915 --> 00:00:39,315
Dáme ho do sejfu.

12
00:00:39,316 --> 00:00:41,616
- Musíš na sebe dávat pozor.
- Já chci...

13
00:00:41,617 --> 00:00:44,417
Ne, děláš si to sama.

14
00:02:26,420 --> 00:02:29,920
<i>Nejsme tam,
kde jsme chtěli být.</i>

15
00:02:29,921 --> 00:02:34,621
Fundraising se nedaří.

16
00:02:34,622 --> 00:02:38,122
Největší ztráty jsou
od našich korporátních donátorů.

17
00:02:38,123 --> 00:02:41,023
Takže víc škrtů.

18
00:02:41,970 --> 00:02:45,930
Jde i o zaměstnance?
Bude se propouštět?

19
00:02:45,931 --> 00:02:49,931
- Tebe se to netýká.
- Jak se mě to netýká?

20
00:02:49,932 --> 00:02:53,632
- Potřebuji tě víc než kdy jindy.
- Jak se mě to netýká?

21
00:02:53,633 --> 00:02:58,433
Budeš muset
pár lidí propustit.

22
........