1
00:00:09,631 --> 00:00:12,589
- Rychleji.
- Jasně, Stane. Cokoliv řekneš.

2
00:00:13,584 --> 00:00:16,768
- Snažíš se nás všechny zabít?
- Chci jet rychleji.

3
00:00:22,160 --> 00:00:24,442
Nechť závod začne.

4
00:01:34,400 --> 00:01:38,069
Dnes v noci je klid, Larry. Vypadá
to, že vás čeká snadná směna.

5
00:01:38,070 --> 00:01:40,239
- Inspektore Keatingu.
- Co máte?

6
00:01:40,359 --> 00:01:43,559
Jeden pro uniformu.
Vniknutí dole u Tannerova lomu.

7
00:01:43,560 --> 00:01:46,839
Zatracení Amíci z letecký základny.
Když nám zavolali z lomu posledně,

8
00:01:46,840 --> 00:01:48,594
jeden z nich poslal
auto přes útes.

9
00:01:48,714 --> 00:01:51,407
Někdo tam musí jít
a říct jim, co a jak.

10
00:01:52,133 --> 00:01:53,798
Zdá se, že on je dobrovolník.

11
00:01:53,918 --> 00:01:56,509
Slezte ze mě! Pusťte mě!

12
00:01:56,510 --> 00:01:58,858
- Tudy, madam.
- Sundejte mi ty pouta, vy hulváte!

13
00:01:58,978 --> 00:02:02,880
Vězte, že inspektor Keating
je můj blízký osobní přítel!

14
00:02:03,000 --> 00:02:06,195
Tamhle je! Georgie!
Odvolejte své psy!

15
00:02:06,315 --> 00:02:07,931
Ach Bože.

16
00:02:21,511 --> 00:02:23,525
Sýrový koláč.

17
00:02:24,606 --> 00:02:27,429
Smrdí to tu jako
v zadní uličce salónu.

18
00:02:27,430 --> 00:02:30,429
Buďte tak hodná a nechte si
to rýpání pro vašeho manžela, paní C.

19
00:02:30,430 --> 00:02:32,689
Říkal někdo sýrový koláč?

20
00:02:33,208 --> 00:02:37,578
- Pro vás není. Celý den nic neměl.
- On je v tomhle pokoji.

21
00:02:37,698 --> 00:02:41,360
A má všechno, co potřebuje,
kromě klidu a zatraceného ticha!

22
........