1
00:00:51,708 --> 00:00:57,083
{\an8}NETFLIX UVÁDÍ

2
00:01:01,875 --> 00:01:04,291
ADAPTACI ROMÁNU SEFI ATTY

3
00:01:05,708 --> 00:01:09,583
MAKOKU
SRPEN 1985, 13:48

4
00:01:51,750 --> 00:01:53,083
Ano!

5
00:01:53,166 --> 00:01:56,166
Golden Eaglets vyhráli proti Německu 2:0!

6
00:01:56,250 --> 00:01:57,083
Jo!

7
00:02:03,416 --> 00:02:08,208
Lidi moji, povídám,
vy neznáte hodnotu peněz.

8
00:02:09,791 --> 00:02:11,833
{\an8}Dobré ráno.

9
00:02:12,458 --> 00:02:16,708
Vítej, dítě moje.

10
00:02:25,000 --> 00:02:27,458
- A jako ananas.
- A jako ananas.

11
00:02:27,541 --> 00:02:29,208
- B jako bonbón.
- B jako bonbón.

12
00:02:29,791 --> 00:02:32,291
{\an8}- C jako citron
- C jako citron.

13
00:02:32,375 --> 00:02:34,250
A tohle tady. Spojte to.

14
00:02:41,250 --> 00:02:42,500
{\an8}A co ta na zemi?

15
00:02:53,166 --> 00:02:55,041
{\an8}Vytáhněte to.

16
00:02:56,166 --> 00:02:59,333
Pořádně to oprašte.

17
00:03:04,541 --> 00:03:09,458
{\an8}Vidíte tuhle? Zatřást a oprášit.

18
00:03:09,541 --> 00:03:10,500
A složte ji.

19
00:03:10,583 --> 00:03:12,750
- Matko.
- Pěkně roh na roh.

20
00:03:13,916 --> 00:03:16,000
{\an8}Tolani.

21
00:03:20,000 --> 00:03:21,208
{\an8}Co se děje? Povídej.

22
00:03:21,291 --> 00:03:22,625
{\an8}Zlato, co se děje?

23
00:03:23,333 --> 00:03:25,208
Co se ti stalo?

24
00:03:26,166 --> 00:03:27,916
........