1
00:00:22,958 --> 00:00:31,967
<i>„Tí, ktorí zabúdajú na minulosť,
sú odsúdení si ju zopakovať“
George Santayana, filozof a spisovateľ (1905)</i>

2
00:00:34,511 --> 00:00:38,890
<i>Podľa skutočných udalostí</i>

3
00:01:07,460 --> 00:01:13,425
<i> Aby ste videli, ako skončí
každý pokus o útek z môjho tábora!</i>

4
00:01:45,207 --> 00:01:53,965
<i>“Hurá!
Už som zase späť“</i>

5
00:02:30,210 --> 00:02:34,965
<i>Správa
(Útek z Osvienčimu) </i>

6
00:02:37,050 --> 00:02:41,555
<i>Vstávať!
Vstávať! </i>

7
00:02:42,097 --> 00:02:46,434
<i>Poďme, všetci!
Vstávať!</i>

8
00:02:59,656 --> 00:03:02,200
<i>“Pisár“</i>

9
00:03:50,874 --> 00:03:54,211
Podľa čísla si tu čo, týždeň?

10
00:03:54,252 --> 00:03:56,713
Prepáč, nerozumiem.

11
00:03:57,130 --> 00:04:01,468
Ako dlho si tu, týždeň?
Stratil si svoju misku?

12
00:04:01,718 --> 00:04:04,888
- Ukradli mi ju.
- Kedy si naposledy jedol?

13
00:04:05,013 --> 00:04:09,601
Pred troma dňami. Kápo mi nechcel
naložiť jedlo, kým nemám misku.

14
00:04:10,060 --> 00:04:13,355
Umývaj sa čajom.
Z vody dostaneš týfus.

15
00:04:13,438 --> 00:04:19,444
Ohol sa každý deň. Niečím ostrým.
Budeš mať zdravšie líca a dajú ti prácu.

16
00:04:23,615 --> 00:04:27,285
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje ...

17
00:04:27,661 --> 00:04:31,873
príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja,
tak v nebi ako i na zemi ...

18
00:04:38,672 --> 00:04:43,301
- Vnútri sú ešte dvaja.
- Neodneste ich, kým ich nezapíšem.

19
00:04:56,523 --> 00:05:00,986
Herszek!
Máš už všetko pridelené do práce?

20
00:05:01,027 --> 00:05:04,614
Na 150 voľných miest mám 300 záujemcov.

21
00:05:38,398 --> 00:05:42,152
<i>Poďme!
Poďme!</i>
........