1
00:00:04,100 --> 00:00:07,380
Prosím tě. Pomoz nám.

2
00:00:08,400 --> 00:00:09,390
Bratře?

3
00:00:09,390 --> 00:00:14,090
Přijmi ten návrh a zachraň jméno Hajama.

4
00:00:16,860 --> 00:00:23,450
Kdo si stále ještě nebyl vědom,
jak velký obrat v Renčině osudu nastal,

5
00:00:23,460 --> 00:00:24,930
byla Hana.

6
00:00:30,410 --> 00:00:35,450
Hanako a Anna
Přeložila Zíza, korektura fishmancz

7
00:01:42,600 --> 00:01:47,880
Zachránit jméno Hajama?
Co tím myslíš?

8
00:01:47,880 --> 00:01:51,880
Z našeho bohatství už nic nezbylo.

9
00:01:54,100 --> 00:01:58,660
Od té doby, co náš otec zemřel,
všechno zachvátil chaos.

10
00:02:00,560 --> 00:02:02,500
To...

11
00:02:02,500 --> 00:02:04,830
Vyzkoušel jsem všechno,

12
00:02:04,830 --> 00:02:09,170
ale obchodní společnost,
do které jsme investovali, zkrachovala,

13
00:02:09,170 --> 00:02:12,510
a nic jiného už dělat nemůžeme.

14
00:02:12,510 --> 00:02:17,850
Za současného stavu,
pokud neprodáme dům...

15
00:02:19,550 --> 00:02:24,720
Renko. Prosím tě.
Takhle se věci mají.

16
00:02:24,720 --> 00:02:27,520
Jdi na tu schůzku.

17
00:02:27,520 --> 00:02:32,800
Je to uhelný baron na Kjúšú.
Pokud se ten sňatek podaří...

18
00:02:32,900 --> 00:02:36,900
Bude velké věno?

19
00:02:40,300 --> 00:02:46,000
Máš v úmyslu mě prodat za peníze?

20
00:03:03,600 --> 00:03:09,790
Povzbuzena Renkou měla Hana
rozhodně dobrou náladu.

21
00:03:13,370 --> 00:03:15,100
Budu makat ze všech sil.

22
00:03:17,040 --> 00:03:19,040
-Au!
-Omlouvám se!

23
00:03:19,040 --> 00:03:22,940
........