1
00:00:33,840 --> 00:00:38,844
MINULOST JE MOZAIKA TAJEMSTVÍ...
A DUCHOVÉ JE ŠEPTEM PROZRAZUJÍ.

2
00:01:28,978 --> 00:01:33,983
<i>Fara Borley se nachází na okraji</i>
<i>vísky, jejíž název nese.</i>

3
00:01:34,692 --> 00:01:38,655
<i>Vyšetřovatel paranormálních jevů</i>
<i>Harry Price ji překřtil</i>

4
00:01:38,738 --> 00:01:40,990
<i>na „nejstrašidelnější dům v Anglii.“</i>

5
00:01:43,034 --> 00:01:46,329
<i>Celá řada lidí</i>
<i>včetně pěti po sobě jdoucích pastorů,</i>

6
00:01:46,412 --> 00:01:48,373
<i>jejich žen, rodin</i>

7
00:01:48,456 --> 00:01:51,626
<i>i skupina vyšetřovatelů</i>
<i>paranormálních jevů</i>

8
00:01:51,709 --> 00:01:56,547
<i>svorně tvrdí, že se na místě setkali</i>
<i>s paranormální aktivitou.</i>

9
00:01:56,631 --> 00:01:59,884
<i>O faře Borley bylo napsáno mnohé.</i>

10
00:01:59,968 --> 00:02:04,263
<i>Zdálo by se,</i>
<i>že se už nic nového nemůže objevit.</i>

11
00:02:04,847 --> 00:02:07,725
<i>Překvapivě tomu tak není.</i>

12
00:02:08,851 --> 00:02:15,315
<i>Toto je autentická fotografie výbavy</i>
<i>na lov duchů Harryho Price z roku 1937.</i>

13
00:02:16,192 --> 00:02:19,487
<i>Vybavení zahrnovalo řadu věcí</i>

14
00:02:19,570 --> 00:02:21,239
<i>včetně plstěných nazouváků,</i>

15
00:02:21,322 --> 00:02:25,451
<i>ocelové pásky na měření rozměrů místnosti,</i>
<i>kreslicích potřeb,</i>

16
00:02:25,535 --> 00:02:29,163
<i>blesků, nádoby se rtutí na detekci otřesů,</i>

17
00:02:29,247 --> 00:02:31,249
<i>vláken na detekci pohybu,</i>

18
00:02:31,332 --> 00:02:36,254
<i>termografů na měření teplotních změn</i>
<i>v pozorované místnosti,</i>

19
00:02:36,337 --> 00:02:38,506
<i>pásek na zalepení dveří a oken</i>

20
00:02:38,589 --> 00:02:44,303
<i>a první pomoci včetně lahve brandy,</i>
<i>kdyby někdo omdlel.</i>

21
00:02:48,099 --> 00:02:51,060
<i>Price měl také</i>
<i>slušné fotografické vybavení,</i>

22
00:02:51,144 --> 00:02:54,188
<i>které při vyšetřování hojně využíval.</i>

........