1
00:01:09,064 --> 00:01:12,314
Mistr řekl mně, Cha An-siovi,

2
00:01:12,397 --> 00:01:14,480
abych se utkal s ostatními mnichy.

3
00:01:20,689 --> 00:01:23,730
<i>Táta dospěl v těžké době.</i>

4
00:01:24,147 --> 00:01:27,230
<i>Klášter nemohl uživit všechny mnichy.</i>

5
00:01:27,647 --> 00:01:31,730
<i>Souboj měl rozhodnout, kdo zůstane.</i>

6
00:02:37,314 --> 00:02:39,064
Mistře, vyhrál jsem!

7
00:02:39,814 --> 00:02:42,814
<i>Táta si myslel, že zůstane, když vyhrál.</i>

8
00:02:42,897 --> 00:02:44,189
<i>Chyba lávky!</i>

9
00:02:44,522 --> 00:02:45,605
Vyhrál jsi.

10
00:02:48,689 --> 00:02:51,314
Máš nadání.

11
00:02:53,189 --> 00:02:54,814
Tak si sbal.

12
00:02:54,897 --> 00:02:57,105
Dokážeš se o sebe postarat.

13
00:02:57,522 --> 00:02:58,564
Cože?

14
00:03:06,897 --> 00:03:08,855
Když neodejdeš,

15
00:03:08,939 --> 00:03:11,272
nikdy nenajdeš cestu domů.

16
00:03:11,355 --> 00:03:15,272
Kolem nás je jiný svět.

17
00:03:16,564 --> 00:03:21,064
Poznáš světce i hříšníky.

18
00:03:21,897 --> 00:03:26,730
Buď zdvořilý a pracovitý.

19
00:03:26,814 --> 00:03:28,897
Cvič se v kung-fu.

20
00:03:28,980 --> 00:03:32,480
Nenech se odradit obtížemi.

21
00:03:33,522 --> 00:03:34,897
Dobře.

22
00:03:35,522 --> 00:03:37,355
Pamatuj jedno.

23
00:03:37,980 --> 00:03:41,022
Někdo udělá vše pro to, aby uspěl.

24
00:03:41,439 --> 00:03:45,647
Ale hrdina zůstává věrný sám sobě.

25
00:03:47,064 --> 00:03:48,230
Rozumím.

........