1
00:01:25,916 --> 00:01:27,750
{\an8}OTEVŘENO

2
00:01:40,041 --> 00:01:41,000
Aarone.

3
00:01:42,333 --> 00:01:43,416
Aarone!

4
00:01:44,708 --> 00:01:45,875
Kde vězíš?

5
00:01:53,625 --> 00:01:55,541
Počkáš tu chvilku?

6
00:01:55,625 --> 00:01:57,125
- Hned přijdu.
- Jo.

7
00:03:08,000 --> 00:03:09,000
Aarone!

8
00:03:12,333 --> 00:03:14,791
Stačilo. Podívej, cos udělal s tou zdí.

9
00:03:19,125 --> 00:03:20,291
Moje práce?

10
00:03:20,875 --> 00:03:22,083
Koukni si na ruce.

11
00:03:25,875 --> 00:03:27,666
Nech to bejt, musíme jít.

12
00:03:29,875 --> 00:03:31,166
Kde mám rukavice?

13
00:03:32,291 --> 00:03:33,416
Co, prosím?

14
00:03:34,250 --> 00:03:35,500
S čím mám zápasit?

15
00:03:36,541 --> 00:03:37,500
Aarone.

16
00:03:38,583 --> 00:03:40,625
Vezmi si kytaru a pojď za mnou.

17
00:03:43,375 --> 00:03:44,375
Kytaru.

18
00:03:45,958 --> 00:03:47,500
- Fajn.
- Pojď.

19
00:03:52,958 --> 00:03:56,375
Když jste blázen, nevíte o tom,
což je skvělý.

20
00:03:56,458 --> 00:03:58,791
Jenže to není můj případ.

21
00:04:01,250 --> 00:04:03,916
Začalo to, když jsem se stal šampionem.

22
00:04:05,041 --> 00:04:08,458
Připravoval jsem se na to odmalička.

23
00:04:09,625 --> 00:04:11,625
Do ringu jsem nastupoval s tím,

24
00:04:11,708 --> 00:04:14,791
že týpek přede mnou mě dělí od mýho snu.

25
........