1
00:00:28,250 --> 00:00:30,791
Phile, jsme ve službě.

2
00:00:30,875 --> 00:00:33,958
Když budu chtít držet moji paní
za ruku, tak ji budu držet za ruku.

3
00:00:35,000 --> 00:00:37,041
A co když příjde seržant?

4
00:00:37,125 --> 00:00:38,125
Tak nás uvidí.

5
00:00:40,833 --> 00:00:42,041
A odstoupím.

6
00:00:43,750 --> 00:00:45,291
Tak tady máte.

7
00:00:45,375 --> 00:00:46,750
Jeden černý čaj.

8
00:00:50,000 --> 00:00:51,916
Vím, že to není prsten, ale...

9
00:00:53,208 --> 00:00:54,875
Jednou se k tomu dostaneme.

10
00:00:54,958 --> 00:00:56,291
Na svatební cestě.

11
00:00:56,375 --> 00:00:58,458
Vypadneme z téhle díry.

12
00:00:58,541 --> 00:01:01,750
Jediné, co chci, je pít s
tebou piňakolády na pláži.

13
00:01:01,833 --> 00:01:04,916
No, to není všechno...

14
00:01:06,208 --> 00:01:08,250
Jsem šťastný muž.

15
00:01:08,333 --> 00:01:10,166
Ano, to jsi.

16
00:01:12,125 --> 00:01:13,125
Krásné výročí.

17
00:01:38,666 --> 00:01:39,916
Myslíš, že je to tím mrazem?

18
00:01:40,000 --> 00:01:41,250
Zní to jako startér.

19
00:01:41,333 --> 00:01:42,500
Otevři kapotu.

20
00:01:57,500 --> 00:01:58,750
Phile!

21
00:02:00,541 --> 00:02:01,875
Odhoď ten nůž!

22
00:02:02,958 --> 00:02:03,958
Odhoď ten nůž!

23
00:02:52,208 --> 00:02:53,541
Na nic nesahej.

24
00:02:55,375 --> 00:02:59,000
Neboj se, nikdy bych
nezapálila váš domov.

25
........