1
00:01:09,208 --> 00:01:10,750
Nehraj si s tím jídlem!

2
00:01:10,833 --> 00:01:12,875
To jsou blbý vtipy.

3
00:01:13,791 --> 00:01:15,625
Bereme i rajskou omáčku?

4
00:01:16,416 --> 00:01:17,875
Většinou jo.

5
00:01:17,958 --> 00:01:21,250
- Ani jednou sis mě nevšiml.
- Ale prosím tě.

6
00:01:21,333 --> 00:01:24,041
Rajská omáčka, sýr, dvě lososí konzervy…

7
00:01:24,791 --> 00:01:25,958
Dobré ráno!

8
00:01:26,041 --> 00:01:28,666
- Spala jsi dobře?
- Jako dudek.

9
00:01:47,666 --> 00:01:49,958
Maminko!

10
00:01:50,708 --> 00:01:51,708
Co je?

11
00:01:52,541 --> 00:01:54,083
Vezmeme si ho domů?

12
00:01:54,166 --> 00:01:58,458
Kolikrát mám opakovat,
že si zaběhlá zvířata brát nemůžeme?

13
00:01:58,541 --> 00:02:00,375
Ale i on má city.

14
00:02:00,458 --> 00:02:03,125
Taky má ale maminku,
která čeká, až se vrátí.

15
00:02:03,208 --> 00:02:05,625
- Tu jsem neviděla.
- Jistěže má mamku.

16
00:02:05,708 --> 00:02:11,000
Ino! Štěňata si domů brát nebudeme.
Okamžitě ho běž vrátit.

17
00:02:17,208 --> 00:02:22,208
Ino! Tohle si vezmi a venku ho nakrm.

18
00:02:22,750 --> 00:02:24,583
Drž ho, ať ti neupadne.

19
00:02:29,250 --> 00:02:31,333
Přísahám, že zablokuju celou cestu.

20
00:02:33,208 --> 00:02:37,125
Potřebuju Nissana pro Valea Uziiho!

21
00:02:37,208 --> 00:02:39,708
Tři obyčejné pytle a jeden pro dítě.

22
00:02:40,708 --> 00:02:42,833
- Ahoj. Něco nového?
- Chviličku.

23
00:02:44,458 --> 00:02:47,791
Dane, vezmeš do auta tyhle novináře?

24
........