1
00:00:00,917 --> 00:00:02,794
{\an8}Co jsou vlastně právníci?

2
00:00:02,877 --> 00:00:05,046
{\an8}Podle mě je právník v podstatě

3
00:00:05,130 --> 00:00:07,590
{\an8}člověk, který zná pravidla země.

4
00:00:08,258 --> 00:00:10,677
{\an8}My všichni házíme kostkou, hrajeme hru,

5
00:00:10,760 --> 00:00:13,513
{\an8}posunujeme své figurky,
ale pokud nastane problém,

6
00:00:13,596 --> 00:00:17,308
{\an8}právník je jediný člověk,
který si přečetl návod ke hře.

7
00:00:18,893 --> 00:00:21,646
Myslím, že nejvíc je baví
říkat slovo "námitka".

8
00:00:21,730 --> 00:00:25,567
{\an8}"Námitka! Námitka, Ctihodnosti."

9
00:00:27,235 --> 00:00:30,780
{\an8}"Námitka" je dospělácká
verze "si nemyslím".

10
00:00:35,744 --> 00:00:38,621
{\an8}Soudce na to odpovídá dvěma způsoby.

11
00:00:38,705 --> 00:00:42,250
{\an8}Může říct "nepřipouští se",
což je dospělácká verze "si myslím".

12
00:00:44,252 --> 00:00:47,255
Nebo může říct "připouští se",
což je dospělácká verze "jasně".

13
00:00:51,593 --> 00:00:54,012
{\an8}RESTAURACE

14
00:00:54,095 --> 00:00:56,264
{\an8}Takže... vy jste právnička.

15
00:00:57,182 --> 00:00:58,808
{\an8}Jakými případy se zabýváte?

16
00:00:58,892 --> 00:01:03,063
{\an8}Všemi. Rozvody, patenty,
imigračními záležitostmi.

17
00:01:03,146 --> 00:01:06,691
To je jako co? Přistěhovalci přijdou
a vy jim ukážete, jak se chovat přirozeně?

18
00:01:09,069 --> 00:01:10,862
Vaši kamarádi jsou taky tak legrační?

19
00:01:11,654 --> 00:01:14,282
Ne. Vůbec ne. Ne.
Já nemám legrační kamarády.

20
00:01:14,783 --> 00:01:17,160
Já jsem ten legrační. <i>El</i> klauno.

21
00:01:18,411 --> 00:01:20,914
Hele, byla jsem hodná
a vyzvedla jsem ti to.

22
00:01:20,997 --> 00:01:23,124
Hej, jsem už čtyři dny zpátky.
Chci svou poštu.

23
........