1
00:01:51,362 --> 00:01:53,364
Páľte!

2
00:01:59,263 --> 00:02:00,768
Rýchlo.

3
00:02:22,891 --> 00:02:25,805
LETKA MOSKYTOV

4
00:04:39,736 --> 00:04:42,631
-Máte pri sebe vodičák?
-Na čo?

5
00:04:42,656 --> 00:04:46,207
Ak s tým poletíte ešte nižšie,
budete ho potrebovať.

6
00:05:03,160 --> 00:05:05,788
Veliteľ letke.
Výška anjel šesť.

7
00:05:05,837 --> 00:05:08,202
-Rozumiem.
-Rozumiem.

8
00:05:28,480 --> 00:05:30,713
Cieľ na desiatej hodine.

9
00:05:32,036 --> 00:05:33,787
Vidím ho, Tommy.

10
00:05:33,923 --> 00:05:38,104
Pozrite sa na tých bastardov.
Tri V-1 pripravené k štartu.

11
00:05:38,221 --> 00:05:40,989
To stačí na zrovnanie
ďalšej časti Londýna.

12
00:05:41,014 --> 00:05:43,559
Všetky asi nezničíme, však pane?

13
00:05:43,719 --> 00:05:46,938
Nie, len ich trochu preriedime, Wiley.

14
00:05:47,306 --> 00:05:50,185
Veliteľ letke. Cieľ identifikovaný.

15
00:05:50,280 --> 00:05:52,537
Útok v intervale 15 sekúnd.

16
00:05:52,562 --> 00:05:54,980
Bomby uvolniť
vo výške 1000 sôp.

17
00:05:55,426 --> 00:05:56,812
Ideme na to!

18
00:06:17,289 --> 00:06:18,676
Pripraviť!

19
00:06:37,679 --> 00:06:39,774
Bomby uvolnené, pane.

20
00:06:44,793 --> 00:06:47,124
Pripraviť mucholapku, Wiley.

21
00:06:47,274 --> 00:06:48,419
Pane.

22
00:06:55,640 --> 00:06:57,482
Bomby uvolnené.

23
00:07:03,883 --> 00:07:05,494
Bomby uvolnené.

24
........