1
00:00:05,656 --> 00:00:11,760
<i>Budoucností plastů
je v odpadkový koš.</i>

2
00:00:11,960 --> 00:00:16,632
<i>Lloyd Stouffer v řeči
Společnosti vyrábějící plasty, 1956</i>

3
00:00:23,524 --> 00:00:24,857
Tady máme scénku, která dlouho

4
00:00:24,859 --> 00:00:27,326
až do svého přerušení
působila rozruch.

5
00:00:27,328 --> 00:00:30,429
Ženy, myjící nádobí,
vyrobené z plastu.

6
00:00:30,431 --> 00:00:33,198
Nádobí, které se odrazí,
když dopadne na podlahu.

7
00:00:33,200 --> 00:00:36,235
Je k neuvěření, že je
tomu teprve 10 let,

8
00:00:36,237 --> 00:00:39,171
co byla prodána první
libra plastu z polystyrenu.

9
00:00:43,044 --> 00:00:46,512
A chemické věk je teprve v rozpuku.

10
00:00:49,450 --> 00:00:51,884
Těchto pár věcí, přátelé,

11
00:00:51,886 --> 00:00:55,421
jsou jen náznakem toho,
co přinese budoucnost.

12
00:01:01,328 --> 00:01:05,297
Ano, vlastnosti Mylaru jsou
dány přímo jeho molekulami

13
00:01:05,299 --> 00:01:10,436
a spolu s nimi přicházejí
lepší věci pro nás všechny.

14
00:01:12,273 --> 00:01:16,141
Dnešek bude lepším
dnem pro spoustu lidí.

15
00:01:16,143 --> 00:01:20,012
Jenom díky materiálu,
který nazýváme "plast".

16
00:01:22,550 --> 00:01:27,553
Tento průmysl je v taktické pozici,
aby stavěl na našich úspěších.

17
00:01:27,555 --> 00:01:31,490
Aby utvářel udržitelnou
a prosperující budoucnost.

18
00:01:33,961 --> 00:01:37,863
Závěrem si myslím, že to
nejlepší nás teprve čeká.

19
00:01:40,573 --> 00:01:49,410
<b>PŘÍBĚH PLASTU</b>

20
00:01:52,746 --> 00:01:55,781
titulky přeložil
-=tkimitkiy=-

21
00:01:59,153 --> 00:02:00,986
Myslím, že u mnoha lidí,
co jsem si tak všimla,
........