1
00:01:14,420 --> 00:01:16,423
VITAJTE SPÄŤ, MILOVNÍCI STRACHU!

2
00:01:16,503 --> 00:01:20,568
MÔJ ZÁHON HRÔZOSTRAŠNÝCH PRÍBEHOV
ROZKVITOL V KRVILAČNÚ ZÁHRADU.

3
00:01:20,648 --> 00:01:23,768
PRVÝ PRÍBEH MÁ KORENE
V TRAGÉDII, ZRADE A POMSTE.

4
00:01:23,848 --> 00:01:25,573
NAZÝVAM HO... MAMY.

5
00:01:27,056 --> 00:01:31,978
ODĽAHLÝ STATOK
LEŽÍ VEDĽA MALEJ VIDIECKEJ CESTY.

6
00:01:44,277 --> 00:01:45,670
Kto je hladný?

7
00:01:49,508 --> 00:01:51,514
Drobci prví.

8
00:02:21,271 --> 00:02:22,372
Dobré ráno.

9
00:02:24,852 --> 00:02:26,107
Počuj.

10
00:02:27,799 --> 00:02:31,762
Chceš navštíviť
svoju pra-pra-pra...

11
00:02:31,842 --> 00:02:34,983
-Babku?
-V lete bude mať sto rokov.

12
00:02:35,063 --> 00:02:38,246
-To nie je pravda.
-Je staršia ako televízor.

13
00:02:38,326 --> 00:02:41,213
-Nikto nie je taký starý.
-Je staršia ako autá.

14
00:02:41,293 --> 00:02:44,147
Staršia ako kone.
Možno je staršia ako stromy.

15
00:02:45,062 --> 00:02:47,191
-Chceš sa jej spýtať sám?
-Vážne?

16
00:02:49,432 --> 00:02:51,429
Malo to byť prekvapenie.

17
00:03:03,450 --> 00:03:05,516
Nikdy sme spolu neboli na výlete.

18
00:03:06,490 --> 00:03:09,090
V Cordii nastúpime
na autobus do Joplinu

19
00:03:09,170 --> 00:03:12,372
a odtiaľ pôjdeme
diaľkovým autobusom do Minnesoty.

20
00:03:12,452 --> 00:03:14,927
Ako dlho trvá cesta do Minnesoty?

21
00:03:15,007 --> 00:03:18,174
Neviem.
Skoro 14 hodín. Možno dlhšie.

22
00:03:18,254 --> 00:03:20,393
Autobusom trvá všetko dlho.

........