1
00:00:02,202 --> 00:00:05,865
Já s Dalem bereme
Bobbyho s jeho kámošema

2
00:00:05,939 --> 00:00:08,169
na Řád Rovnýho Šípu
tenhle víkend.

3
00:00:08,241 --> 00:00:10,402
Chcete přijít jako
za starejch časů?

4
00:00:10,477 --> 00:00:12,069
Se mnou počítej.

5
00:00:12,145 --> 00:00:15,239
Nikdy nezmeškám Řád Rovnýho Šipu.

6
00:00:15,548 --> 00:00:16,810
Od těch našich ne.

7
00:00:16,883 --> 00:00:19,249
Jo, jo. Naše byly fakt neobvyklý.

8
00:00:20,320 --> 00:00:23,380
<i>Teď nadejde poslední zkouška.
Hon na sluku.</i>

9
00:00:23,456 --> 00:00:26,948
Šetřit vás nebudu.
Některý z vás se ani nemusej vrátit.

10
00:00:27,127 --> 00:00:29,994
Ti, kdo to přežijou,
budou hrdými členy

11
00:00:30,063 --> 00:00:31,963
Řádu Rovnýho Šípu.

12
00:00:32,032 --> 00:00:34,023
Ti, který ne, budou mrtví.

13
00:00:35,168 --> 00:00:37,033
Dotazy? Jste připraveni?

14
00:00:37,137 --> 00:00:38,229
Jo!

15
00:00:41,374 --> 00:00:45,640
Prohrál jsi v bobříkovi mlčení,
Eustaci! Dej mi klacík mlčení!

16
00:00:47,881 --> 00:00:51,647
Po zbytek tvýho dlouhýho a mizernýho
života si poneseš jizvu prohry.

17
00:00:51,718 --> 00:00:53,515
Teď mi běž pro pivo.

18
00:00:55,422 --> 00:00:57,822
A vy hoši odsud padejte a
ať vás tu nevidím bez sluky!

19
00:00:57,991 --> 00:00:59,583


20
00:01:02,796 --> 00:01:03,820
Sluko!

21
00:01:03,897 --> 00:01:05,660
Sklapni, Dale.
Tady žádný sluky nejsou.

22
00:01:05,732 --> 00:01:07,632
Slyšel jsem, jak to
můj táta říká tvýmu.

23
........