1
00:00:09,460 --> 00:01:26,503
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:12,009 --> 00:00:13,009
Faith!

3
00:00:16,925 --> 00:00:20,015
<i>Vidíte ho!
Toho podvodníka!</i>

4
00:00:20,145 --> 00:00:22,974
<i>Šílenství a trápení každého Boona</i>

5
00:00:23,105 --> 00:00:25,150
<i>je spojeno s touto knihou.</i>

6
00:00:25,281 --> 00:00:26,978
<i>Když jsem knihu otevřel
měl jsem vizi.</i>

7
00:00:30,068 --> 00:00:31,657
<i>Věčná noc.</i>

8
00:00:32,505 --> 00:00:33,992
<i>Vláda nemrtvých</i>

9
00:00:35,334 --> 00:00:36,945
<i>a lidé jsou jen maso.</i>

10
00:00:37,075 --> 00:00:38,622
<i>V té knize je jen smrt.</i>

11
00:00:39,208 --> 00:00:41,250
Je to konec všeho.

12
00:00:41,250 --> 00:00:43,293
Říkal jste, že jediná cesta,
jak se zbavit prokletí,

13
00:00:43,293 --> 00:00:44,753
je vrátit knihu nemrtvým.

14
00:00:44,753 --> 00:00:45,584
Cože?

15
00:00:45,602 --> 00:00:46,633
<i>Je u Mary Dennisonové.</i>

16
00:00:46,964 --> 00:00:48,226
<i>Je spoutaná ve sklepě.</i>

17
00:00:48,357 --> 00:00:49,358
Stala se jednou z nich.

18
00:00:49,488 --> 00:00:50,489
Phillip a Stephen

19
00:00:50,620 --> 00:00:52,578
si dnes večer
přijdou pro tuhle knihu.

20
00:00:52,709 --> 00:00:53,766
<i>Musíme je udržet mimo dům.</i>

21
00:00:53,797 --> 00:00:56,582
<i>Potřebujeme prkna.
A barvu.</i>

22
00:00:56,713 --> 00:00:59,498
Vydej nám tu knihu!

23
00:01:02,458 --> 00:01:03,489
<i>Otče!</i>

24
00:01:11,945 --> 00:01:12,945
Ne!
........