1
00:00:42,083 --> 00:00:43,417
<i>Čas.</i>

2
00:00:46,625 --> 00:00:48,167
<i>Prostor.</i>

3
00:00:49,042 --> 00:00:50,583
<i>Realita.</i>

4
00:00:53,292 --> 00:00:56,083
<i>Je to víc než jen lineární cesta.</i>

5
00:00:59,917 --> 00:01:04,458
<i>Je to prizma bezbřehých možností,</i>

6
00:01:06,833 --> 00:01:10,875
<i>kde se jediné rozhodnutí
může rozvětvit do nekonečna realit</i>

7
00:01:12,958 --> 00:01:16,500
<i>a vytvořit alternativní světy k těm,
které znáte.</i>

8
00:01:20,000 --> 00:01:22,000
<i>Jsem Pozorovatel.</i>

9
00:01:23,625 --> 00:01:27,292
<i>Jsem vaším průvodcem
těmito širými novými realitami.</i>

10
00:01:28,250 --> 00:01:31,708
<i>Následujte mě
a položte si otázku...</i>

11
00:01:35,292 --> 00:01:37,125
<i>"Co kdyby...?"</i>

12
00:01:41,875 --> 00:01:43,375
<i>Lemurianská hvězda.</i>

13
00:01:43,458 --> 00:01:46,167
Chystali se poslat svůj poslední náklad,
když loď obsadili piráti.

14
00:01:46,250 --> 00:01:50,417
- Kolik pirátů?
- Zhruba 20 vedených Batrocem.

15
00:01:50,500 --> 00:01:52,583
Než ho vyrazili
z francouzské speciální jednotky,

16
00:01:52,667 --> 00:01:55,333
měl na kontě 36 smrtících misí.

17
00:01:55,417 --> 00:01:57,167
To zní spíš jako tvůj typ.

18
00:01:57,250 --> 00:01:59,917
Fajn. Já mám štít. Ty meč.

19
00:02:00,000 --> 00:02:02,167
Spíš nože,
ale hezká hra se slovy.

20
00:02:02,250 --> 00:02:05,750
Zničte motory a najděte rukojmí.
Pánové, hlídejte si záda.

21
00:02:05,833 --> 00:02:08,375
STRIKE týme,
slyšeli jste kapitánku, připravte se.

22
00:02:08,458 --> 00:02:10,667
Nějaké plány na sobotní večer?

23
00:02:10,750 --> 00:02:12,417
........