1
00:00:10,140 --> 00:00:12,067
Jeho eminence říkala,
že jste dokončil celý proces.

2
00:00:12,092 --> 00:00:14,206
Samozřejmě a jak
jsem mu i napsal,

3
00:00:14,231 --> 00:00:15,841
rád bych vám
nabídl své služby.

4
00:00:15,885 --> 00:00:18,061
Ano. Vyslechnu si vás,
ale otázkou je,

5
00:00:18,105 --> 00:00:20,063
zda potřebujeme
platit dalšího terapeuta.

6
00:00:20,107 --> 00:00:21,586
Ne, ne. To by bylo zdarma.

7
00:00:23,327 --> 00:00:24,546
Sestro. Sestro.

8
00:00:24,589 --> 00:00:27,070
Velice mě to mrzí.

9
00:00:27,114 --> 00:00:29,377
Právě jsem byl pokřtěn.

10
00:00:33,428 --> 00:00:36,127
Dobře, dobře.

11
00:00:36,152 --> 00:00:39,199
Jak jsem napsal,

12
00:00:39,224 --> 00:00:41,574
bylo by to z vděčnosti.

13
00:00:41,599 --> 00:00:44,543
Neříkám, že snad mám
nahradit paní Bouchardovou.

14
00:00:45,001 --> 00:00:48,396
To ne. I když ona
nepatří mezi věřící.

15
00:00:48,421 --> 00:00:51,558
A přesně to potřebujeme,
nestranného pozorovatele.

16
00:00:51,583 --> 00:00:54,560
Já vám mohu poskytnout
zasvěcený náhled,

17
00:00:54,585 --> 00:00:56,413
radikální empatii.

18
00:00:56,457 --> 00:00:58,894
Jsem v jedinečné pozici,

19
00:00:58,937 --> 00:01:01,766
jak posoudit
duchovně postižené.

20
00:01:01,810 --> 00:01:03,812
Můžu se jim podívat do očí

21
00:01:03,855 --> 00:01:07,555
a povědět jim, "Vím přesně
čím procházíte."

22
00:01:07,598 --> 00:01:10,383
Děkuji. Sestro, děkuji vám.

23
........