1
00:00:59,625 --> 00:01:00,833
{\an8}URGENTNÍ: STROJÍRENSKÉ ZÁVODY
MARTINDALE, MELSHAM

2
00:01:50,791 --> 00:01:53,708
{\an8}PROSÍM PŘEDLOŽTE JÍZDENKY

3
00:02:16,291 --> 00:02:17,958
- Travers?
- Ano.

4
00:02:18,041 --> 00:02:19,833
Bert Connolly. Rád vás poznávám.

5
00:02:19,916 --> 00:02:22,416
- Byla cesta dobrá?
- Ušlo to.

6
00:02:22,500 --> 00:02:25,541
Zařídil jsem, že zůstanete u nás.

7
00:02:25,625 --> 00:02:27,250
To podle mě není dobrý nápad.

8
00:02:28,250 --> 00:02:31,166
- Jak chcete.
- Vyrazíme, ano?

9
00:02:31,250 --> 00:02:34,416
Co se týče ostatních,
poprvé se setkáme zítra.

10
00:03:04,500 --> 00:03:06,708
STROJÍRENSKÉ ZÁVODY MARTINDALE

11
00:03:06,791 --> 00:03:08,833
Ne, jen se mi zdálo,
že je v koupelně dlouho.

12
00:03:08,916 --> 00:03:10,375
Šel jsem tam a bylo jí zle.

13
00:03:10,458 --> 00:03:11,833
Tak jsem se zeptal, co se děje.

14
00:03:11,916 --> 00:03:13,250
- Dobré ráno, Tome.
- Ahoj Jacku.

15
00:03:13,333 --> 00:03:17,041
- Jen jsem se zeptal…
- Co dnešní trénink, Tome? Jdeš?

16
00:03:17,125 --> 00:03:18,791
- Jo. Řekni to klukům.
- Dobře.

17
00:03:18,875 --> 00:03:20,916
Není moc způsobů, jak to říct.
Já jsem řekl:

18
00:03:21,000 --> 00:03:23,958
„Neříkej mi, že jsi zase v tom!“
Nic drastickýho a to ji vyvedlo z míry.

19
00:03:24,041 --> 00:03:26,375
Bože, lítaly italský nadávky

20
00:03:26,458 --> 00:03:28,583
a ona na mě křičela: „Ano, je!“

21
00:03:28,666 --> 00:03:30,375
Tyhle Italky to nedokážou zvládat.

22
00:03:30,458 --> 00:03:31,875
- Jak je, Tome?
- Ahoj Freddie.

........