1
00:00:17,040 --> 00:00:18,240
Papíry, prosím.

2
00:00:19,640 --> 00:00:20,480
Prosím.

3
00:00:22,440 --> 00:00:24,720
Pane Callaghane, jeďte rovně,

4
00:00:24,800 --> 00:00:26,560
pak první doprava k Bloku 8.

5
00:00:27,080 --> 00:00:27,920
Děkuji.

6
00:00:51,440 --> 00:00:52,440
Tudy, prosím.

7
00:00:55,600 --> 00:00:56,960
PROBÍHÁ SKENOVÁNÍ…

8
00:01:21,000 --> 00:01:23,280
SERIÁL NETFLIX

9
00:01:41,200 --> 00:01:44,280
PODLE SKUTEČNÉHO PŘÍBĚHU

10
00:01:48,320 --> 00:01:49,880
Tady vše končí.

11
00:01:50,800 --> 00:01:53,400
V Delaware, daňovém ráji Ameriky.

12
00:01:53,480 --> 00:01:55,040
ART+COM VS. GOOGLE - SOUDNÍ PROCES

13
00:01:56,680 --> 00:02:01,920
1993 v Berlíně po ukončení studené války
napadla Juriho a mě Terra Vision.

14
00:02:04,360 --> 00:02:06,000
Umělecký projekt, který se stal

15
00:02:06,080 --> 00:02:08,640
jedním z nejvýznamnějších vynálezů
počítačového věku.

16
00:02:09,880 --> 00:02:11,000
A dnes

17
00:02:11,080 --> 00:02:13,120
o 25 let později

18
00:02:13,960 --> 00:02:17,840
jsme v Americe
u závěrečného duelu s Googlem.

19
00:02:21,120 --> 00:02:24,040
Téměř polovinu života
od večera u stánku s kebaby

20
00:02:24,960 --> 00:02:29,040
se po šesti dnech dozvíme,
zda bude spravedlnosti učiněno zadost.

21
00:02:30,480 --> 00:02:32,760
Zda Google konečně uzná,

22
00:02:32,840 --> 00:02:36,760
kdo jsou skutečnými vynálezci algoritmu
pro Google Earth.

23
00:02:39,200 --> 00:02:40,160
Jak je na tom?

24
00:02:41,600 --> 00:02:44,920
........