1
00:00:01,102 --> 00:00:02,102
V minulém díle...

2
00:00:03,730 --> 00:00:05,542
Lex má chybějící kus lodi.

3
00:00:05,566 --> 00:00:06,566
Jseš si jistý?

4
00:00:06,604 --> 00:00:10,070
Roger Nixon.
Jsem novinář a chci o vás napsat článek.

5
00:00:10,317 --> 00:00:12,684
- Whitney se přihlásil do armády.
- Vážně?

6
00:00:12,904 --> 00:00:14,198
Jestli se chceš se mnou utkat...

7
00:00:14,554 --> 00:00:17,255
...budeš muset hrát svou hru
na mnohem vyšší úrovni.

8
00:00:17,446 --> 00:00:19,014
Slib mi, že dnešní noc bude perfektní.

9
00:00:19,626 --> 00:00:20,826
Slibuju, že na ní nezapomeneš.

10
00:00:20,892 --> 00:00:23,740
Tvůj přítel Clark Kent je něco víc,
než se na první pohled zdá.

11
00:00:23,956 --> 00:00:25,388
Modli se, abys měl pravdu.

12
00:00:27,368 --> 00:00:28,971
Nejsi můj nepřítel, jsi můj syn!

13
00:00:32,003 --> 00:00:34,570
Je to: Trubte na poplach
a vypusťte psy války.

14
00:00:40,198 --> 00:00:42,949
- Je tam Lana.
- Neměj strach, určitě je už doma.

15
00:00:42,974 --> 00:00:44,982
Řeknu celému světu o vašem synovi!

16
00:00:53,128 --> 00:00:54,328
Jonathane, koukni!

17
00:00:57,116 --> 00:00:58,116
Sakra!

18
00:00:58,886 --> 00:01:00,069
Pomoz mi!

19
00:01:03,584 --> 00:01:06,990
Ví všechno!
Nenechám ho zničit naší rodinu!

20
00:01:07,014 --> 00:01:08,068
- Prosím!
- Ne!

21
00:01:08,594 --> 00:01:10,088
Jonathane!

22
00:01:12,180 --> 00:01:14,710
Clarku!

23
00:01:15,835 --> 00:01:16,835
Ne!

........