1
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:00,000 --> 00:00:02,880
Tento seriál
je inspirován skutečnými událostmi.

3
00:00:02,960 --> 00:00:06,440
Z dramatických důvodů
i z úcty k obětem a pozůstalým

4
00:00:06,520 --> 00:00:11,520
byla změněna některá jména a okolnosti.
Všechny dialogy jsou fiktivní.

5
00:00:13,400 --> 00:00:17,160
V roce 1997 vystopovali američtí novináři
Charlese Sobhraje v Paříži,

6
00:00:17,240 --> 00:00:19,920
kde žil na svobodě.

7
00:00:23,160 --> 00:00:26,000
Jste nebezpečný muž?

8
00:00:26,080 --> 00:00:28,720
Otázkou je, jestli jsem spáchal vraždu.

9
00:00:28,800 --> 00:00:30,160
A spáchal?

10
00:00:32,640 --> 00:00:35,720
Soudy rozhodly... ne.

11
00:00:37,560 --> 00:00:39,360
Soudili mě.

12
00:00:39,440 --> 00:00:42,160
Nepodloženě mě obviňovali.

13
00:00:42,240 --> 00:00:43,760
A soudy rozhodly.

14
00:00:45,520 --> 00:00:50,680
- Tím ale neodpovídáte na moji otázku.
- Takhle odpovídám.

15
00:00:55,280 --> 00:00:59,800
Někdo by řekl, že vám to prostě prošlo.

16
00:01:00,960 --> 00:01:02,680
<i>Tohle řekl časopis Time.</i>

17
00:01:03,960 --> 00:01:06,000
Možná to tak je.

18
00:01:06,080 --> 00:01:08,720
Koneckonců, teď už mě nemůžou soudit.

19
00:01:09,880 --> 00:01:11,800
Nikde na světě.

20
00:02:09,360 --> 00:02:10,960
27. LISTOPADU 1975
BANGKOK, THAJSKO

21
00:02:25,240 --> 00:02:27,200
Čas se bavit, holky.

22
00:02:30,840 --> 00:02:32,240
Pojďte.

23
00:02:33,120 --> 00:02:34,240
Moment.

24
00:02:36,600 --> 00:02:37,600
........