1
00:00:08,041 --> 00:00:11,945
Titulky 4.10.2021
Andrea1717

2
00:01:47,207 --> 00:01:48,241
Sú tu.

3
00:02:22,342 --> 00:02:24,043
Chung Kuei, môžeme hneď začať.

4
00:02:50,770 --> 00:02:52,438
- Kde sme?
- Čo je toto za miesto?

5
00:02:58,811 --> 00:03:00,146
Kde sme?

6
00:03:00,213 --> 00:03:01,581
Čo? Čo je toto za miesto?

7
00:03:19,165 --> 00:03:20,099
Čo sa mi stalo?

8
00:03:20,667 --> 00:03:21,801
En-hsi.

9
00:03:35,014 --> 00:03:36,683
Ako sa zranila?

10
00:03:36,749 --> 00:03:38,418
Prečo je to také vážne?

11
00:03:39,085 --> 00:03:40,453
Preto mi to pripadá divné.

12
00:03:41,287 --> 00:03:42,989
Nemá vôbec žiadne zranenie.

13
00:03:53,566 --> 00:03:56,169
Aura zlého ducha v nej je veľmi silná.

14
00:03:56,236 --> 00:03:57,937
- Nemôžem uveriť,
že ju nemôžeme rozptýliť. - Hej.

15
00:04:19,926 --> 00:04:21,561
Čo sa vlastne deje?

16
00:04:25,765 --> 00:04:26,833
Jej stav

17
00:04:27,500 --> 00:04:30,003
je iný ako u Po-ya a Líščej víly.

18
00:04:30,069 --> 00:04:32,572
Aura zlého ducha v nej
je silná a zložitá.

19
00:04:32,639 --> 00:04:34,607
Musela sa akumulovať dlhý čas.

20
00:04:35,775 --> 00:04:38,711
Myslíš, že je už nejaký čas v En-hsi?

21
00:04:44,384 --> 00:04:47,787
Hsin-yu je s masáži veľmi dobrá.

22
00:04:49,088 --> 00:04:50,757
Tu, toto je sezónna zelenina.

23
00:04:50,823 --> 00:04:52,392
Ty už si myslíš, že som to ja.

24
00:04:52,458 --> 00:04:54,227
Prečo si taký pokrytec?

........