1
00:01:07,359 --> 00:01:09,361
{\an8}ZALOŽENO NA ROMÁNECH
ISAACA ASIMOVA

2
00:01:11,947 --> 00:01:16,994
Nadace

3
00:01:36,430 --> 00:01:40,976
<i>Za Harim Seldonem
jednou přišel muž a chtěl znát svůj osud.</i>

4
00:01:48,901 --> 00:01:53,488
<i>Chtěl vědět, zda mohou předpovědní modely
říct, zda bude jeho život důležitý.</i>

5
00:01:58,285 --> 00:02:02,289
<i>Hari mu však řekl,
že se dá předpovídat pouze chování davu.</i>

6
00:02:05,334 --> 00:02:10,214
<i>Osud jedince zůstane vždy neznámý.</i>

7
00:02:54,132 --> 00:02:56,468
<i>Mechanismus civilizace…</i>

8
00:02:59,304 --> 00:03:01,807
<i>…vzestup a pád kultur…</i>

9
00:03:04,309 --> 00:03:06,478
<i>…idejí a světů…</i>

10
00:03:09,439 --> 00:03:13,193
<i>Hari Seldon tyto otázky již dávno vyřešil.</i>

11
00:03:15,529 --> 00:03:18,949
<i>Víra je mocná zbraň.</i>

12
00:03:20,701 --> 00:03:25,038
<i>Proto se Říše
předpovědí Hariho Seldona tak bojí.</i>

13
00:03:26,707 --> 00:03:32,713
<i>Říše spravuje vše světské, ale co dál?
Co naše duše?</i>

14
00:03:33,463 --> 00:03:35,674
<i>Tyto oblasti jsou založeny na víře.</i>

15
00:03:35,757 --> 00:03:40,929
<i>A víra je meč ukovaný v ohních nekonečna.</i>

16
00:04:26,141 --> 00:04:28,977
Můj císaři, vyžadujete jinou zábavu?

17
00:04:29,061 --> 00:04:33,565
Vy mi postačíte.
Na to rutinní potěšení rutinními způsoby.

18
00:04:33,649 --> 00:04:36,235
Jaké potěšení preferujete, můj císaři?

19
00:04:37,194 --> 00:04:41,406
Nabízíte potěšení ničeho?
Máte to v nabídce?

20
00:04:42,157 --> 00:04:45,160
Je to pravda,
že se vás nikdo nesmí dotknout?

21
00:04:48,080 --> 00:04:49,456
Jste troufalá, že?

22
00:04:49,540 --> 00:04:54,294
Mám vám sloužit jen 24 hodin.
Chci to využít naplno.

23
00:04:57,005 --> 00:04:58,423
........