1
00:01:59,520 --> 00:02:01,477
Prichádza Von Reichenau.

2
00:02:14,400 --> 00:02:16,357
Dobré ráno, panstvo.

3
00:02:17,200 --> 00:02:22,753
Smerom na západ nás srdečne vítalo
mnoho etnických Nemcov.

4
00:02:22,920 --> 00:02:28,473
A vaši ukrajinskí priatelia sa chcú Židov
a ostatnej chamrade zbaviť ako bĺch.

5
00:02:29,240 --> 00:02:31,436
Ohľadne Kyjeva má plukovník Asch dobrý nápad.

6
00:02:31,600 --> 00:02:35,355
Nechal som sem preveliť svojho
najlepšieho človeka, plukovníka Blobela.

7
00:02:35,520 --> 00:02:39,355
Poznám jeho životopis.
Plukovník Blobel má oboje:

8
00:02:39,520 --> 00:02:41,512
Talent a fanatickú ctižiadostivosť.

9
00:02:41,680 --> 00:02:45,151
Aké lichotivé, že ste si
prečítali tie správy.

10
00:03:01,160 --> 00:03:04,870
Toľko rýb nám vystačí na rok.
Bomby nám pomohli zbohatnúť.

11
00:03:05,040 --> 00:03:07,350
Už som hladný, chcem ísť domov.

12
00:03:07,520 --> 00:03:12,230
Už máme tých rýb dosť.
- Je mi teplo, poďme si ešte zaplávať.

13
00:03:12,400 --> 00:03:14,074
Dobre?
- Áno.

14
00:03:15,120 --> 00:03:17,351
Kde len ten Stepan trčí?

15
00:03:18,000 --> 00:03:21,232
V týchto hrozných časoch by človek
najradšej deti zamkol doma.

16
00:03:22,720 --> 00:03:26,475
Bombardovanie mesta takmer neprestáva.

17
00:03:26,640 --> 00:03:29,599
Kedy pustia Sašu z nemocnice?

18
00:03:30,440 --> 00:03:32,397
Netuším.

19
00:03:32,560 --> 00:03:37,077
Vždy keď počujem výbuch, zomieram od strachu,
lebo neviem, čo je s ním.

20
00:03:38,800 --> 00:03:41,360
Je v poriadku. Som si istá.

21
00:03:42,960 --> 00:03:45,634
Sľúbil si mi to.
- Áno, ale nie dnes.

22
00:03:48,280 --> 00:03:50,237
To sú ale pekné šaty.

23
........