1
00:00:03,086 --> 00:00:04,671
<i>Uzavrime dohodu.</i>

2
00:00:04,755 --> 00:00:06,423
<i>Nikdy ti nebudem klamať.</i>

3
00:00:06,507 --> 00:00:08,175
<i>Nikdy mi nebudeš klamať.</i>

4
00:00:08,258 --> 00:00:09,593
Platí.

5
00:00:09,676 --> 00:00:13,138
Lord Harlan, netajili sme,
že sme vášho brata pripravili o hlavu.

6
00:00:13,222 --> 00:00:15,474
Zo zdvorilosti
sme jeho hlavu poslali späť.

7
00:00:19,978 --> 00:00:22,314
- Prepáčte.
- Toto rokovanie je strata času.

8
00:00:22,397 --> 00:00:23,941
Skončili sme.

9
00:00:28,487 --> 00:00:29,988
Pomoc! Zradili nás!

10
00:00:33,325 --> 00:00:34,535
To všetko vy.

11
00:00:34,618 --> 00:00:37,162
Wren. Nie.

12
00:00:37,246 --> 00:00:38,997
Využila si ma.

13
00:00:39,081 --> 00:00:40,958
Zabijak má payanské označenie.

14
00:00:41,625 --> 00:00:42,668
Sibeth.

15
00:00:42,751 --> 00:00:46,421
Summit bol len spôsob ako viesť vojnu,
ktorú sme nevedeli zastaviť.

16
00:00:47,214 --> 00:00:48,715
<i>Ten útok...</i>

17
00:00:48,799 --> 00:00:50,384
<i>Podľa mňa ho viedol Baba Voss.</i>

18
00:00:51,677 --> 00:00:56,014
Kráľovná chcela vojnu?
Nie. Nie som prekvapený.

19
00:00:56,807 --> 00:00:58,308
<i>V dohľadnej dobe...</i>

20
00:00:58,392 --> 00:00:59,351
Aký bol výlet?

21
00:01:01,520 --> 00:01:03,522
...moja sestra už nebude kráľovná.

22
00:01:13,130 --> 00:01:17,467
Mierové rokovania sú vecou minulosti.

23
00:01:20,137 --> 00:01:23,098
Po zlyhaní delegácie na mierovom summite

24
00:01:23,182 --> 00:01:26,143
nám zostáva len jedna cesta vpred.
........