1
00:00:19,679 --> 00:00:20,722
Niko,

2
00:00:22,430 --> 00:00:23,837
měli bychom být spolu.

3
00:00:51,650 --> 00:00:52,757
Lagunove.

4
00:00:55,097 --> 00:00:56,303
Měl jsi pravdu.

5
00:01:18,977 --> 00:01:20,097
Můžu?

6
00:01:22,663 --> 00:01:23,663
Ano.

7
00:01:33,437 --> 00:01:36,323
Co na mně vidíš, Sašo Plotkine?

8
00:01:39,537 --> 00:01:42,283
V okolí je tolik dívek
z privilegovaných rodin.

9
00:01:43,703 --> 00:01:45,843
Oksanin otec je diplomat.

10
00:01:47,496 --> 00:01:49,521
Mluví anglicky.

11
00:01:49,601 --> 00:01:51,208
Mimochodem, krasavice.

12
00:01:52,363 --> 00:01:53,617
Vznešená.

13
00:01:57,183 --> 00:02:00,603
A ty sis vybral takovou vesničanku.

14
00:02:03,896 --> 00:02:04,923
Jsem...

15
00:02:08,543 --> 00:02:10,237
Jsem ti velmi vděčná.

16
00:02:10,763 --> 00:02:12,130
Jsi takový...

17
00:02:14,150 --> 00:02:16,123
takový, a já bláznivka.

18
00:02:17,157 --> 00:02:18,996
Ignorovala jsem tě.

19
00:02:23,970 --> 00:02:25,038
Já...

20
00:02:25,138 --> 00:02:26,198
nikdy...

21
00:02:26,767 --> 00:02:27,767
ne...

22
00:02:28,802 --> 00:02:31,328
- já... nepochybuji...
- Sklapni...

23
00:02:31,595 --> 00:02:32,726
Plotkine.

24
00:02:42,163 --> 00:02:44,817
Mé srdce vedle tebe tak bije.

25
00:02:52,850 --> 00:02:53,936
........