1
00:00:08,591 --> 00:00:09,718
<i>Už je to skoro rok.</i>

2
00:00:09,801 --> 00:00:13,221
<i>Jako dospěláci v knize </i>To
<i>jsme se vrátili do rodného města</i>

3
00:00:13,304 --> 00:00:16,224
<i>čelit těm nejtemnějším démonům</i>
<i>našich životů.</i>

4
00:00:16,307 --> 00:00:17,183
<i>Nám samotným.</i>

5
00:00:17,684 --> 00:00:18,560
<i>Přežili jsme.</i>

6
00:00:19,436 --> 00:00:21,354
<i>Ale přežití není totéž, co růst.</i>

7
00:00:21,938 --> 00:00:24,983
<i>A zdá se,</i>
<i>že růst tady nezažívá nikdo z nás.</i>

8
00:00:27,318 --> 00:00:28,278
Tak co?

9
00:00:29,070 --> 00:00:30,739
Jak to šlo? Prošel jsi?

10
00:00:30,822 --> 00:00:34,284
Skoro jsem prošel.

11
00:00:34,367 --> 00:00:37,287
Ale ne, Reggie. To je mi líto.

12
00:00:38,371 --> 00:00:41,332
Nevadí, zkoušku finanční odbornosti
můžeš opakovat.

13
00:00:41,416 --> 00:00:43,501
Ani se nenaděješ a budeš makléřem.

14
00:00:43,585 --> 00:00:44,878
Jo.

15
00:00:44,961 --> 00:00:46,629
Nebo mě taky napadlo,

16
00:00:47,922 --> 00:00:50,508
že bychom si tady mohli otevřít kasino.

17
00:00:53,511 --> 00:00:54,554
O čem to mluvíš?

18
00:00:54,637 --> 00:00:58,099
Pamatuješ, jak nás v La Bonne Nuit
bavívalo hrát hry?

19
00:00:59,809 --> 00:01:02,312
To si pamatuju moc dobře.

20
00:01:02,395 --> 00:01:06,441
Bohužel jsem se rozhodla,
že se po skončení školního roku

21
00:01:07,108 --> 00:01:08,485
vrátím do New Yorku.

22
00:01:09,069 --> 00:01:09,986
Fakt?

23
00:01:11,279 --> 00:01:12,655
A co Zrzek?

24
00:01:17,660 --> 00:01:20,747
........