1
00:00:09,009 --> 00:00:12,929
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:24,774 --> 00:00:26,901
<i>Zpívá Zarud!</i>

3
00:00:26,985 --> 00:00:29,112
<i>My jsme ti silní!</i>

4
00:00:29,195 --> 00:00:30,947
<i>Zarud strach nezná,</i>

5
00:00:31,030 --> 00:00:32,907
<i>Za-Za-Zarud!</i>

6
00:00:32,991 --> 00:00:36,619
<i>Jsme pulsem divoké džungle,</i>
<i>slyš naše hlasy!</i>

7
00:00:36,703 --> 00:00:40,457
<i>Jsme pulsem divoké džungle,</i>
<i>slyš naše hlasy!</i>

8
00:00:40,540 --> 00:00:42,709
<i>Zde zem nabírá vodu</i>

9
00:00:42,792 --> 00:00:46,463
<i>a voda napájí strom,</i>
<i>a Slunce na něj svítí,</i>

10
00:00:46,546 --> 00:00:48,715
<i>ať je ze stromů džungle!</i>

11
00:00:48,798 --> 00:00:50,717
<i>Hu, slyšíš dobře,</i>

12
00:00:50,800 --> 00:00:53,052
<i>krok za krokem v trávě…</i>

13
00:00:53,136 --> 00:00:54,721
<i>Hu, slyšíš dobře!</i>

14
00:00:54,804 --> 00:00:56,723
<i>Hlasy víří v hlavě…!</i>

15
00:00:56,806 --> 00:01:00,727
<i>Jsme pulsem divoké džungle,</i>
<i>slyš naše hlasy!</i>

16
00:01:00,810 --> 00:01:04,230
<i>Jsme pulsem divoké džungle,</i>
<i>slyš naše hlasy!</i>

17
00:01:04,314 --> 00:01:06,983
<i>Pod Srdcovým stromem! Rááá!</i>

18
00:01:17,619 --> 00:01:19,996
- Hej, pojď taky.
- Už jdu.

19
00:03:46,726 --> 00:03:49,395
Jo! Dostaň je!

20
00:03:57,195 --> 00:03:59,239
Hej! Co to je?

21
00:04:00,240 --> 00:04:03,284
Jdu si o tom promluvit se stařešinou.

22
00:04:06,579 --> 00:04:11,292
Copak jsi už zapomněl,
že na naše území nikdo nesmí?

23
00:04:11,376 --> 00:04:12,377
Tak co?

24
........