1
00:00:19,790 --> 00:00:21,917
<i>Zpívá Zarud!</i>

2
00:00:22,001 --> 00:00:24,128
<i>My jsme ti silní!</i>

3
00:00:24,211 --> 00:00:25,963
<i>Zarud strach nezná,</i>

4
00:00:26,046 --> 00:00:27,923
<i>Za-Za-Zarud!</i>

5
00:00:28,007 --> 00:00:31,635
<i>Jsme pulsem divoké džungle,</i>
<i>slyš naše hlasy!</i>

6
00:00:31,719 --> 00:00:35,473
<i>Jsme pulsem divoké džungle,</i>
<i>slyš naše hlasy!</i>

7
00:00:35,556 --> 00:00:37,725
<i>Zde zem nabírá vodu</i>

8
00:00:37,808 --> 00:00:41,479
<i>a voda napájí strom,</i>
<i>a Slunce na něj svítí,</i>

9
00:00:41,562 --> 00:00:43,731
<i>ať je ze stromů džungle!</i>

10
00:00:43,814 --> 00:00:45,733
<i>Hu, slyšíš dobře,</i>

11
00:00:45,816 --> 00:00:48,068
<i>krok za krokem v trávě…</i>

12
00:00:48,152 --> 00:00:49,737
<i>Hu, slyšíš dobře!</i>

13
00:00:49,820 --> 00:00:51,739
<i>Hlasy víří v hlavě…!</i>

14
00:00:51,822 --> 00:00:55,743
<i>Jsme pulsem divoké džungle,</i>
<i>slyš naše hlasy!</i>

15
00:00:55,826 --> 00:00:59,246
<i>Jsme pulsem divoké džungle,</i>
<i>slyš naše hlasy!</i>

16
00:00:59,330 --> 00:01:01,999
<i>Pod Srdcovým stromem! Rááá!</i>

17
00:01:12,635 --> 00:01:15,012
- Hej, pojď taky.
- Už jdu.

18
00:03:41,742 --> 00:03:44,411
Jo! Dostaň je!

19
00:03:52,211 --> 00:03:54,255
Hej! Co to je?

20
00:03:55,256 --> 00:03:58,300
Jdu si o tom promluvit se stařešinou.

21
00:04:01,595 --> 00:04:06,308
Copak jsi už zapomněl,
že na naše území nikdo nesmí?

22
00:04:06,392 --> 00:04:07,393
Tak co?

23
00:04:09,228 --> 00:04:10,854
No tak.

24
........