1
00:00:47,875 --> 00:00:49,666
{\an8}<i>- Jedeme.</i>
<i>- Akce!</i>

2
00:00:49,750 --> 00:00:51,958
{\an8}<i>Vojenský pochod poprvé.</i>

3
00:00:52,041 --> 00:00:55,833
ČÍM DÉLE TO TRVÁ,
TÍM VÍC SE UCHYLUJI K PROSTOTĚ.

4
00:00:55,916 --> 00:00:57,791
POUŽÍVÁM OTŘEPANÉ METAFORY.

5
00:00:57,875 --> 00:00:59,333
ZATO V SRDCI JE VŠE VĚČNÉ:

6
00:00:59,416 --> 00:01:02,250
{\an8}HVĚZDY JSOU JAKO OČI
A SMRT JE JAK SPÁNEK. (BORGES)

7
00:01:04,833 --> 00:01:06,625
{\an8}<i>Pokračujeme.</i>

8
00:01:06,708 --> 00:01:08,541
{\an8}<i>Vojenský pochod poprvé.</i>

9
00:02:50,375 --> 00:02:52,291
Michelangelo, pojď sem!

10
00:03:51,625 --> 00:03:53,583
Mami, vojáci!

11
00:03:54,583 --> 00:03:56,916
Ani muk, slečno. Ruce vzhůru!

12
00:03:57,791 --> 00:03:59,166
Mami!

13
00:03:59,250 --> 00:04:00,833
Buď zticha!

14
00:04:00,916 --> 00:04:02,208
Ani slovo.

15
00:04:08,916 --> 00:04:10,291
Ruce vzhůru.

16
00:04:10,375 --> 00:04:12,583
- Nic jsme neudělali.
- No tak.

17
00:04:13,583 --> 00:04:14,666
Tudy.

18
00:04:15,916 --> 00:04:17,583
Rychle!

19
00:05:17,208 --> 00:05:18,666
Zbláznili jste se?

20
00:05:19,208 --> 00:05:20,708
Nic jsme neudělali.

21
00:05:26,375 --> 00:05:29,833
- To neříkáme.
- My taky nic neudělali.

22
00:05:29,916 --> 00:05:32,291
To tu nikdo netvrdí.

23
00:05:33,958 --> 00:05:35,333
Tak co tu děláte?

24
00:05:36,416 --> 00:05:38,333
Máme pro vás dopis.
........