1
00:01:42,101 --> 00:01:43,519
Zabavuje se!

2
00:01:43,757 --> 00:01:47,517
Nechte mě!
Já už to nikdy neudělám!

3
00:01:53,742 --> 00:01:55,221
Moje aparáty!

4
00:01:56,502 --> 00:01:59,414
{\pos(190,230)}Jackie, už zas chytili
nějakého fotografa.

5
00:02:03,582 --> 00:02:08,165
{\pos(190,230)}- S tebou ještě žádný snímek nemám, Harry.
- Koho dnes mohou zajímat filmové hvězdy?

6
00:02:08,395 --> 00:02:13,132
{\pos(190,230)}- Když se ale kolem nich pohybuje takový
politik... - Snímek s tebou by mě zničil.

7
00:02:13,262 --> 00:02:16,337
{\pos(190,230)}Jsi strašný mizera, miláčku.
Kdy tě mám čekat?

8
00:02:16,702 --> 00:02:21,332
{\pos(190,230)}Zítra. Vlastně kdo ví.
Až jak dopadne má mise v Asii.

9
00:02:23,902 --> 00:02:26,780
{\pos(190,230)}Udělej rychle mír
a pak se vrať ke mně.

10
00:02:27,262 --> 00:02:29,298
{\pos(190,230)}To se snadno řekne.

11
00:02:30,542 --> 00:02:32,578
{\pos(190,230)}- Harry!
- Ano, miláčku?

12
00:02:33,382 --> 00:02:35,373
{\pos(190,230)}Zapomněl sis zase brýle.

13
00:04:34,342 --> 00:04:36,333
Dělejte něco!

14
00:04:43,342 --> 00:04:45,492
Chyťte ho! Chyťte ho!

15
00:05:06,982 --> 00:05:10,338
Rychle! Pospěš si, kruci! Startuj!

16
00:05:10,862 --> 00:05:12,011
Kupředu!

17
00:05:23,986 --> 00:05:28,229
Hollywood Classic Entertainment
uvádí

18
00:05:30,169 --> 00:05:33,986
V hlavních rolích

19
00:05:43,582 --> 00:05:47,161
HOŘČICE MI STOUPÁ DO NOSU

20
00:07:06,222 --> 00:07:10,613
- Pierre, pospěš si. Zase přijdeš
pozdě do školy. - Už jdu, tati.

21
00:07:11,262 --> 00:07:13,745
- A nezapomeň si aktovku.
- Budete obědvat doma, pane?

22
00:07:13,876 --> 00:07:16,286
- Co je k obědu?
- Paní připravila černou tlačenku.

........