1
00:00:04,045 --> 00:00:06,923
{\an8}Když chce velký šéf
novou světelnou tabuli...

2
00:00:07,507 --> 00:00:09,509
nebudu mu ji odpírat.

3
00:00:09,592 --> 00:00:12,345
{\an8}Odtamtud ji nikdy na tribunách neuvidí.

4
00:00:12,429 --> 00:00:15,348
{\an8}Tak proč nedáme na vyhlídku monitor?

5
00:00:16,933 --> 00:00:17,851
Georgi.

6
00:00:18,685 --> 00:00:20,103
Volal oceán.

7
00:00:20,186 --> 00:00:21,563
Dochází jim krevety.

8
00:00:32,741 --> 00:00:33,575
{\an8}„Volal oceán.

9
00:00:34,075 --> 00:00:35,577
Dochází jim krevety.“

10
00:00:35,660 --> 00:00:36,828
Máš svou krevetu.

11
00:00:39,164 --> 00:00:41,124
No... jo!

12
00:00:41,666 --> 00:00:43,084
To jsem měl říct!

13
00:00:44,210 --> 00:00:45,044
Zatraceně!

14
00:00:48,923 --> 00:00:50,341
NEWYORSKÝ FITNESS A RAKETBAL

15
00:00:50,425 --> 00:00:52,677
{\an8}„Volal oceán, prý jim dochází krevety?“

16
00:00:52,761 --> 00:00:54,721
{\an8}Jo, jo jo, ale pak jsem mu řekl:

17
00:00:54,804 --> 00:00:58,349
„Jo? Volal obchod na pitomce
a docházíš jim ty.“

18
00:00:59,476 --> 00:01:01,644
{\an8}Skutečně? To je skvělé. To jsi mu řekl?

19
00:01:01,728 --> 00:01:04,272
{\an8}Vlastně mě to napadlo cestou domů.

20
00:01:05,106 --> 00:01:07,484
{\an8}To není totéž.

21
00:01:07,567 --> 00:01:09,402
{\an8}Ne. To není.

22
00:01:09,486 --> 00:01:10,820
{\an8}Ty toho chlapa neznáš.

23
00:01:10,904 --> 00:01:13,073
{\an8}Bylo by to skvělé.

24
00:01:14,074 --> 00:01:15,575
- Vezmu balení míčků.
- Dobře.

25
........