1
00:00:04,587 --> 00:00:06,923
{\an8}Co se včera stalo s tou přehlídkou aut?

2
00:00:07,007 --> 00:00:10,343
{\an8}- Čekal jsem na tebe. Nepřišla jsi.
- Je mi to líto. Měla jsem toho hodně.

3
00:00:10,427 --> 00:00:12,554
{\an8}- Jak dlouho jsi čekal?
- Pět minut.

4
00:00:13,805 --> 00:00:17,434
- Pět minut? To je vše?
- Co na tom? Stejně jsi nepřišla.

5
00:00:17,517 --> 00:00:18,768
{\an8}Ale mohla jsem.

6
00:00:19,519 --> 00:00:23,481
{\an8}Minulý týden jsme na Kramerova
kamaráda čekali 40 minut.

7
00:00:23,565 --> 00:00:26,818
{\an8}- Skoro jsme ho neznali.
- Takže čím déle čekáš,

8
00:00:26,901 --> 00:00:29,279
{\an8}- tím méně někoho znáš?
- Tak to funguje.

9
00:00:29,863 --> 00:00:32,866
- Kdy jsi řekl Georgovi, ať přijde?
- Řekl jsem mu za deset minut.

10
00:00:32,949 --> 00:00:34,909
- Jak je to už dlouho?
- Asi pět.

11
00:00:35,493 --> 00:00:36,494
- To stačí.
- Jo.

12
00:00:45,044 --> 00:00:46,713
Brzy. Dobře.

13
00:00:50,675 --> 00:00:51,509
Zima.

14
00:00:55,096 --> 00:00:57,140
RESTAURACE

15
00:00:57,807 --> 00:01:00,310
{\an8}Všiml jsem si, že jsi v bodeze
platil nekrytým šekem.

16
00:01:00,393 --> 00:01:02,645
{\an8}- Jak to víš?
- Marcelino.

17
00:01:02,729 --> 00:01:06,566
{\an8}Přilepil ho na pokladnu
se všemi ostatními nekrytými šeky.

18
00:01:07,150 --> 00:01:09,819
- To nesmí.
- Jen tak se poučíš.

19
00:01:14,199 --> 00:01:15,784
Ty vajíčka jsou odporná.

20
00:01:17,368 --> 00:01:19,621
{\an8}Páni, ta slepice by se měla stydět.

21
00:01:20,997 --> 00:01:23,208
{\an8}Fantastický den, fantastický.

22
00:01:23,291 --> 00:01:24,167
Co se stalo?
........