1
00:00:03,670 --> 00:00:05,547
- Buď s tím autem opatrná, lásko.
- Jo.

2
00:00:05,630 --> 00:00:08,008
{\an8}- A neposunuj sedačku.
- Ahoj.

3
00:00:09,009 --> 00:00:11,720
{\an8}- Dvě deset, lásko.
- Dobře.

4
00:00:11,803 --> 00:00:13,513
{\an8}- Ne protáčej gumy.
- Nebudu.

5
00:00:18,393 --> 00:00:19,519
FM 90.9

6
00:00:19,602 --> 00:00:23,523
{\an8}<i>Ježíš je jen jeden, Ježíš je vším</i>

7
00:00:23,606 --> 00:00:27,694
{\an8}<i>Ježíši, zvedni mě, když upadnu</i>

8
00:00:28,319 --> 00:00:31,031
{\an8}<i>A Abrahámovi řekl...</i>

9
00:00:31,698 --> 00:00:34,159
{\an8}<i>Amen, amen</i>

10
00:00:34,242 --> 00:00:35,535
<i>Modlíme se...</i>

11
00:00:35,618 --> 00:00:36,703
<i>Víra...</i>

12
00:00:36,786 --> 00:00:37,996
<i>Ježíš...</i>

13
00:00:40,290 --> 00:00:41,332
{\an8}Ježíši.

14
00:00:46,004 --> 00:00:49,340
Podle poslední čtvrtletní tentononc...

15
00:00:50,425 --> 00:00:54,345
{\an8}se Kruger Industrial Smoothing
řítí do červené.

16
00:00:55,305 --> 00:00:58,516
{\an8}Nebo do černé.
Nebo... do té, která je špatná.

17
00:00:59,601 --> 00:01:00,602
Nějaké nápady?

18
00:01:03,021 --> 00:01:07,525
{\an8}No, já... Vím... že když se mi nedaří,

19
00:01:07,609 --> 00:01:13,406
{\an8}tak někdy pošlu šek za nájem s tím,
že ho... „zapomenu“ podepsat.

20
00:01:14,199 --> 00:01:15,784
Získáme tím trochu času.

21
00:01:16,785 --> 00:01:19,537
To beru. Dobrý nápad, Georgi.

22
00:01:19,621 --> 00:01:21,706
- Dobrý nápad.
- Jo, Georgi. To je ono, chlape.

23
00:01:22,749 --> 00:01:26,044
Nebo jim ani ten šek nepošleme,

........