1
00:00:03,420 --> 00:00:04,462
{\an8}Jo, jo.

2
00:00:04,546 --> 00:00:05,630
{\an8}Dobře.

3
00:00:09,759 --> 00:00:12,679
- Čína.
- Přišla mi čína. Už musím běžet.

4
00:00:13,847 --> 00:00:15,515
- To ty.
- Kdo to byl?

5
00:00:15,598 --> 00:00:18,435
{\an8}Vystoupil jsme pro autoprodejnu.
Dají mi nového Saaba.

6
00:00:18,518 --> 00:00:20,687
A co ten starý?
Kramer z něj tu krev dostal?

7
00:00:20,770 --> 00:00:22,689
{\an8}Ne. Motor se ucpal.

8
00:00:22,772 --> 00:00:25,233
{\an8}Víš, kdo to celé domluvil? Frank Merman.

9
00:00:25,316 --> 00:00:26,860
Křehký Frank Merman?

10
00:00:27,694 --> 00:00:30,030
- Toho jsem nikdy neměl rád.
- Proč? Je neškodný.

11
00:00:30,113 --> 00:00:32,365
Každé léto jste jezdili na tábor.

12
00:00:32,449 --> 00:00:35,035
{\an8}Žárlil jsem. Připadal mi jako letní já.

13
00:00:35,118 --> 00:00:37,120
- Nebyl letní ty.
- Jo.

14
00:00:37,203 --> 00:00:39,205
{\an8}Navíc, ty jsi měl letního mě.

15
00:00:39,289 --> 00:00:42,417
{\an8}Whitey Fisk, ten, co tě propašoval na
<i>Poslední tango v Paříži.</i>

16
00:00:43,585 --> 00:00:44,711
{\an8}Vymyslel jsem si ho.

17
00:00:45,795 --> 00:00:48,882
{\an8}- <i>Poslední tango v Paříži</i> jsi neviděl?
- Ne.

18
00:00:48,965 --> 00:00:50,550
To je škoda, bylo to erotické.

19
00:00:53,845 --> 00:00:57,724
{\an8}Už těch zlodějů v holínkách mám dost.

20
00:00:58,933 --> 00:01:00,185
Pottery Barn?

21
00:01:01,186 --> 00:01:03,855
{\an8}Dostal jsem tři katalogy Pottery Barn
v jeden den.

22
00:01:03,938 --> 00:01:06,149
To už je tento měsíc osm.

23
00:01:07,192 --> 00:01:09,569
Mira Sorvino. Myslíš,
........