1
00:00:10,177 --> 00:01:09,403
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:00,522 --> 00:00:03,220
-Je to dítě tvoje?
-Je.

3
00:00:03,351 --> 00:00:05,179
Měl bych tě vyhnat na ulici

4
00:00:05,309 --> 00:00:07,007
a zmlátit tě tam jako psa.

5
00:00:07,137 --> 00:00:10,097
<i>Vezmi si své věci a odejdi.</i>

6
00:00:10,227 --> 00:00:11,881
<i>Mary celý den jen spí.</i>

7
00:00:12,012 --> 00:00:13,665
<i>Bojí se přímého slunečního světla.</i>

8
00:00:14,710 --> 00:00:17,017
Umíráš, Georgi.

9
00:00:17,147 --> 00:00:18,453
Můžu tě zachránit.

10
00:00:18,583 --> 00:00:20,063
Napij se mé krve.

11
00:00:20,194 --> 00:00:21,330
<i>Jacob je venku.</i>

12
00:00:21,760 --> 00:00:23,414
Proboha.

13
00:00:23,545 --> 00:00:26,156
Dnes v noci se dozvíte
hodně o sobě samých.

14
00:00:26,287 --> 00:00:27,723
Už jsou tady!

15
00:00:30,105 --> 00:00:32,341
<i>Přijdou časy
kdy ztratíte srdce.</i>

16
00:00:32,771 --> 00:00:34,046
Všechno, v co jsem věřil,
je pryč.

17
00:00:34,077 --> 00:00:35,209
Chcete to ukončit.

18
00:00:37,298 --> 00:00:38,580
Jsou všude!

19
00:00:38,951 --> 00:00:40,214
Nedělejte to.

20
00:00:42,999 --> 00:00:45,654
To není možné.
Jsi to opravdu ty?

21
00:00:45,784 --> 00:00:48,178
Tane?
Pojď se mnou.

22
00:00:52,008 --> 00:00:53,053
Odcházejí.

23
00:00:53,183 --> 00:00:54,793
Musel jsem to udělat, otče.

24
00:00:54,924 --> 00:00:56,665
........