1
00:00:38,674 --> 00:00:41,716
BONTONFILM
uvádí

2
00:00:43,508 --> 00:00:47,633
-Začínám stlačovat.
-Připojím to.

3
00:00:49,257 --> 00:00:53,217
Raz, dva, tři. Nádech…

4
00:00:53,342 --> 00:00:57,175
Raz, dva, tři. Nádech…

5
00:00:57,384 --> 00:00:59,800
-No tak, miminko…
-Pořád nic.

6
00:02:05,384 --> 00:02:07,258
Bude v pořádku?

7
00:02:24,425 --> 00:02:30,217
Arytmie: Porucha elektrických impulsů
v srdci, způsobuje nepravidelný tep.

8
00:02:30,342 --> 00:02:36,508
Hemochromatóza: Střádání železa v krevním
oběhu způsobující vyrážku a nevolnost.

9
00:02:36,633 --> 00:02:42,425
Astma: Zánět dýchacích cest v plicích,
způsobuje ztížené dýchání.

10
00:02:42,675 --> 00:02:48,133
Diabetes: Neschopnost slinivky produkovat
inzulín, působí kolísavou hladinu glukózy.

11
00:02:48,259 --> 00:02:55,300
Ochrnutí: Ztráta svalové funkce, způsobuje
neschopnost pohybu, citu či chůze.

12
00:02:55,591 --> 00:03:02,092
{\an8}V ZAJETÍ

13
00:03:11,675 --> 00:03:15,550
Kdo mu teď řekne,
ať si před snídaní vyčistí zuby?

14
00:03:15,675 --> 00:03:19,133
Nebo jakou Niveu si má koupit?

15
00:03:21,633 --> 00:03:23,217
Promiňte.

16
00:03:23,342 --> 00:03:27,425
Vím, že to každý rok
prodělávají tisíce rodičů.

17
00:03:27,883 --> 00:03:29,758
Já to zvládnu.

18
00:03:30,467 --> 00:03:32,259
Jsem silná.

19
00:03:32,384 --> 00:03:34,008
Doufám.

20
00:03:34,133 --> 00:03:37,133
Děkuji, že jste se svěřila, Cheryl.

21
00:03:37,758 --> 00:03:40,008
Tohle může být náročné.

22
00:03:40,467 --> 00:03:45,591
Zvlášť pro rodiče jako my, kteří tráví
se svými dětmi víc času než mnozí jiní.

23
........