1
00:00:00,000 --> 00:00:07,430
CHUTNÁ FLORIDA
6. epizóda: Čo ste teda vy dvaja
včera v noci robili?

2
00:00:07,430 --> 00:00:09,550
Chceš byť môj brat?

3
00:00:11,000 --> 00:00:13,020
Brat?

4
00:00:14,130 --> 00:00:16,720
Keď som opitý viem byť
veľmi nebezpečný.

5
00:00:22,060 --> 00:00:24,090
Ako nebezpečný?

6
00:00:33,070 --> 00:00:35,050
Takto.

7
00:00:40,470 --> 00:00:42,380
Je čas ísť spať.

8
00:00:51,190 --> 00:00:53,010
Takto?

9
00:00:58,280 --> 00:01:03,280
Titulky 11.10.2021
Andrea1717

10
00:01:03,480 --> 00:01:06,590
Myslím, že ľudia pri tamtom
stole na mňa pozerajú.

11
00:01:08,990 --> 00:01:12,620
Preber sa prosím ťa.

12
00:01:12,620 --> 00:01:14,160
Po tomto poháriku pôjdem.

13
00:01:14,160 --> 00:01:16,900
- Kam ideš? Daj si ešte.
- Mám?

14
00:01:17,840 --> 00:01:20,150
Hae Won tu za chvíľu bude.

15
00:01:20,150 --> 00:01:24,000
Nepríde.
Eun Gyu spal minule v Hae Wonovej izbe.

16
00:01:24,000 --> 00:01:25,050
Čo?

17
00:01:25,050 --> 00:01:29,460
Majiteľka penziónu minule prišla
a hovorila niečo o tom, že jej nevadí

18
00:01:29,460 --> 00:01:31,470
ak sa chlapci delia o izbu.

19
00:01:32,260 --> 00:01:35,710
Ten idiot. Robí si zo mňa srandu?

20
00:01:37,770 --> 00:01:40,340
Hej, kam ideš?

21
00:01:42,410 --> 00:01:44,930
Baek Eun Gyu?

22
00:01:44,930 --> 00:01:46,810
Seo Hae Won?

23
00:01:51,890 --> 00:01:57,870
<i><b>Ani som nevedel čo cítim,</b></i>

........