1
00:00:01,486 --> 00:00:04,076
Starověký model

2
00:00:04,230 --> 00:00:06,730
moderního letounu.

3
00:00:06,823 --> 00:00:10,916
Primitivní soška
muže ve skafandru.

4
00:00:11,070 --> 00:00:13,403
Záhadné křišťálové lebky

5
00:00:13,496 --> 00:00:16,332
jejichž původ je zcela neznámý.

6
00:00:16,350 --> 00:00:19,329
Po více než dekádu v <i>ancient aliens</i> jsme cestovali

7
00:00:19,353 --> 00:00:22,187
po světě a zkoumali divné objekty

8
00:00:22,338 --> 00:00:26,003
nalezené na každém kontinentu Země.

9
00:00:26,027 --> 00:00:27,946
Seřazuji, co považuji

10
00:00:28,010 --> 00:00:31,420
za deset hlavních
mimozemských artefaktů.

11
00:00:31,515 --> 00:00:33,865
Artefakty, které podle mého názoru

12
00:00:34,017 --> 00:00:36,868
poskytují silný důkaz,
že v dávné minulosti

13
00:00:37,020 --> 00:00:40,688
mimozemšťané chodili mezi námi.

14
00:00:41,340 --> 00:00:45,340
CZ: David Melicher
( https://www.youtube.com/user/Pravdohoda/videos )

15
00:00:48,941 --> 00:00:52,125
Starověké artefakty nám
poskytují fascinující pohled

16
00:00:52,277 --> 00:00:55,128
na to, jak naši předci žili.

17
00:00:55,280 --> 00:00:57,631
A pro archeoastronautické
teoretiky jako jsem já,

18
00:00:57,783 --> 00:01:00,392
některé artefakty poskytují
rozhodující důkaz

19
00:01:00,618 --> 00:01:03,619
podporující názor, že mimozemšťané

20
00:01:03,713 --> 00:01:06,472
navštívili Zemi v dávné minulosti.

21
00:01:06,567 --> 00:01:10,569
Jeden přesvědčující příklad
je několik precizně řezaných

22
00:01:10,719 --> 00:01:14,221
objektů, které nejen
jsou obklopeny kontroverzí,

23
00:01:14,316 --> 00:01:18,701
ale mohly vzniknout technologií
........