1
00:00:25,525 --> 00:00:29,028
Pred mesiacom sa
nám zrútil svet.

2
00:00:29,111 --> 00:00:32,532
Náš milovaný otec nás nechal
samých vo svete pravdy.

3
00:00:33,616 --> 00:00:37,870
V Gemare, v Maseches shabbos sa píše,
že až po 30 dňoch od úmrtia,

4
00:00:38,663 --> 00:00:41,123
pokiaľ sú kosti
stále obalené mäsom,

5
00:00:41,249 --> 00:00:44,335
všetko, čo mŕtvemu poviete,

6
00:00:44,919 --> 00:00:46,587
niftar započuje.

7
00:00:46,837 --> 00:00:50,424
Až kým nebude
jeho osud spečatený.

8
00:00:51,300 --> 00:00:55,179
Preto dnes, na tridsiaty deň,

9
00:00:56,556 --> 00:00:58,808
ti chceme povedať, otec,

10
00:01:00,226 --> 00:01:02,812
že nás to mrzí.
Odpusti nám prosím,

11
00:01:02,812 --> 00:01:04,981
ak sme ťa niekedy urazili,

12
00:01:06,274 --> 00:01:08,651
ak sme ti niekedy ublížili.

13
00:01:09,402 --> 00:01:13,322
Všetko sme robili
na tvoju počesť.

14
00:01:13,489 --> 00:01:14,532
Ďakujem.

15
00:01:26,877 --> 00:01:28,087
Dobre.

16
00:01:28,504 --> 00:01:31,674
Takže, kde sme skončili?

17
00:01:33,426 --> 00:01:34,927
Kto o tom rozhodol?

18
00:01:35,011 --> 00:01:38,723
Arye o vrchnej časti
a mama o spodnej.

19
00:01:38,806 --> 00:01:40,182
Rozumiem.

20
00:01:41,517 --> 00:01:43,519
"Milovaný a milujúci."

21
00:01:44,145 --> 00:01:46,897
- Máš s tým nejaký problém?
- Ani nie.

22
00:01:46,981 --> 00:01:50,276
Ale oboje je lož.

23
00:01:50,359 --> 00:01:53,487
Dôležité je, že tak si
........