1
00:00:08,133 --> 00:00:11,136
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:14,348 --> 00:00:15,849
<i>V roce 1993</i>

3
00:00:15,933 --> 00:00:20,354
<i>do kin dorazil první celovečerní film</i>
<i>na světě točený fázovou animací</i>

4
00:00:20,437 --> 00:00:22,689
<i>a u kormidla tohoto krásného majstrštyku</i>,

5
00:00:22,773 --> 00:00:25,943
<i>jímž jsou </i>Ukradené Vánoce Tima Burtona,

6
00:00:26,026 --> 00:00:27,152
<i>stál režisér…</i>

7
00:00:27,736 --> 00:00:29,071
<i>- Henry Selick.</i>
- Pojďme.

8
00:00:29,154 --> 00:00:32,616
<i>Nicméně tuto ojedinělou vizi</i>
<i>jednoho geniálního tvůrce</i>

9
00:00:32,699 --> 00:00:33,909
<i>přivedl k životu…</i>

10
00:00:33,992 --> 00:00:34,868
Heuréka!

11
00:00:34,952 --> 00:00:37,496
<i>…nesourodý tým vysoce specializovaných…</i>

12
00:00:37,579 --> 00:00:38,664
- trhlých…
- …exotů.

13
00:00:39,289 --> 00:00:44,044
<i>Ale desetileté úsilí o vytvoření prvního</i>
<i>celovečerního stop-motion filmu na světě</i>

14
00:00:44,127 --> 00:00:45,796
<i>je příběh konců a začátků…</i>

15
00:00:45,879 --> 00:00:46,964
A snímek.

16
00:00:47,047 --> 00:00:49,258
<i>…a konců a začátků.</i>

17
00:00:49,341 --> 00:00:51,260
Snímek. Snímek.

18
00:00:51,343 --> 00:00:52,970
- Je to bolestný…
- …náročný proces.

19
00:00:53,345 --> 00:00:55,138
<i>- Někdo to bral…</i>
- Profesionálně.

20
00:00:55,222 --> 00:00:56,890
Spousta krve, potu a slz.

21
00:00:56,974 --> 00:00:59,726
<i>- Někdo zas osobně.</i>
- Strašně se mu to nelíbilo.

22
00:01:00,352 --> 00:01:03,355
<i>A pro jiné to znamenalo škody na majetku.</i>

23
00:01:03,438 --> 00:01:07,901
- Prokopl zeď.
- Obřími martenskami č. 14.
........