1
00:00:05,000 --> 00:00:14,990
Titulky 11.10.2021
Andrea1717

2
00:00:29,110 --> 00:00:33,410
KOČKA

3
00:00:37,110 --> 00:00:39,480
Aký zvláštny sen.

4
00:00:44,470 --> 00:00:46,010
GO SA RI

5
00:00:51,000 --> 00:00:55,850
Dve laté, dve amerikána,
jedno slabé, dobre?

6
00:00:55,850 --> 00:00:58,630
Áno, ďakujem.

7
00:00:58,630 --> 00:01:01,570
Ale toto som si neobjednala.

8
00:01:01,570 --> 00:01:03,200
To je v cene.

9
00:01:03,200 --> 00:01:04,740
Áno?

10
00:01:08,140 --> 00:01:09,530
Oh, slečna Sa Ri.

11
00:01:09,530 --> 00:01:12,050
Šéf, tadiaľto.

12
00:01:14,140 --> 00:01:15,550
Ďakujeme slečna Sa Ri.

13
00:01:15,550 --> 00:01:17,180
Áno, áno.

14
00:01:30,000 --> 00:01:33,500
ČERVENÁ ZÁHRADA

15
00:01:33,510 --> 00:01:36,540
Takže slečna Sa Ri pozývate nás,
aby ste sa stali stálym zamestnancom?

16
00:01:36,540 --> 00:01:39,583
To je dobre.
Počul som, že je veľmi dobrá,

17
00:01:39,783 --> 00:01:42,530
pretože má zdravý rozum. Gratulujem.

18
00:01:42,530 --> 00:01:43,700
Ďakujem.

19
00:01:43,700 --> 00:01:45,427
Takže Sa Ri, ste talentovaná.

20
00:01:45,627 --> 00:01:48,760
Ale vo vašom veku,
to môže byť ťažké bez skúseností.

21
00:01:48,760 --> 00:01:53,560
Ide o to, nájsť dobrý tým, ktorý
vás povedie a všetko bude fungovať, že?

22
00:01:53,560 --> 00:01:54,800
Všetko len vďaka vám.

23
00:01:54,800 --> 00:02:00,930
Ale ja myslím, že ďakovať treba
prezidentovi, my sme nič neurobili.

24
........