1
00:00:14,000 --> 00:00:15,000
(CC BY-NC-SA 4.0)

2
00:00:15,500 --> 00:00:17,500
pro www.TiTulky.com
XNDRW

3
00:00:35,609 --> 00:00:37,559
Pro případ, že má někdo pochybnosti

4
00:00:37,679 --> 00:00:38,979
toto je příčina smrti.

5
00:00:41,090 --> 00:00:44,130
Je to Sanders, DNA odpovídá.

6
00:00:44,250 --> 00:00:48,340
A byl zabit nedávno, velmi nedávno,

7
00:00:48,460 --> 00:00:49,863
v posledních pár hodinách.

8
00:00:51,210 --> 00:00:52,210
Dej mi to.

9
00:00:55,350 --> 00:00:56,500
Nikoho jsem nezastřelil.

10
00:01:03,219 --> 00:01:04,550
Jak je to vůbec možné?

11
00:01:04,670 --> 00:01:06,400
Protože ještě nebyla vypálena.

12
00:01:07,059 --> 00:01:08,059
Zatím.

13
00:01:10,670 --> 00:01:12,962
Vyřaďme tu zbraň z rovnice,
jen pro jistotu.

14
00:01:13,950 --> 00:01:14,950
Souhlasíte?

15
00:01:15,808 --> 00:01:17,170
Jo.

16
00:01:17,290 --> 00:01:18,493
Vzbudíme Sanderse?

17
00:01:19,560 --> 00:01:20,750
Proč se na to vůbec ptáme?

18
00:01:20,870 --> 00:01:22,440
Slyšel jsi, Jensene, potřebujeme ho.

19
00:01:22,560 --> 00:01:24,182
Dala jsme mu spoustu sedativ, on je…

20
00:01:24,517 --> 00:01:27,104
- On není…
- No, tak mu musíme dát dávku stimulantů.

21
00:01:27,225 --> 00:01:28,230
Promiň?

22
00:01:28,397 --> 00:01:29,580
Dochází nám čas.

23
00:01:29,700 --> 00:01:31,593
Použití stimulantů je…

24
00:01:32,097 --> 00:01:33,097
je velmi ošemetné.

25
........