1
00:00:05,160 --> 00:00:11,320
„DOKUD NENÍ PRÁCE HOTOVÁ,
ZDÁ SE BÝT NEPROVEDITELNÁ“

2
00:00:21,880 --> 00:00:22,840
<i>Kóta.</i>

3
00:00:23,480 --> 00:00:26,320
<i>Toto město je proslulé na poli vzdělávání</i>

4
00:00:26,520 --> 00:00:28,840
<i>a to jak v Indii, tak i po celém světě.</i>

5
00:00:29,000 --> 00:00:31,880
<i>A jsou to právě Maheshwariho lekce,</i>
<i>které už od samotného počátku</i>

6
00:00:31,960 --> 00:00:35,440
<i>nesly prapor na cestě k vítězství.</i>

7
00:00:35,880 --> 00:00:37,840
<i>Během posledních 30 let</i>

8
00:00:37,920 --> 00:00:40,480
<i>se Maheshwariho lekce vydaly na misi,</i>

9
00:00:40,840 --> 00:00:43,040
<i>jejíž vizí je celý svět edukace</i>

10
00:00:43,160 --> 00:00:46,320
<i>napříč všemi institucemi</i>
<i>od osmého ročníku až po univerzitu.</i>

11
00:00:46,680 --> 00:00:50,560
<i>Během toho poskytly Maheshwariho lekce</i>
<i>svému týmu uznání,</i>

12
00:00:50,640 --> 00:00:53,920
<i>učební metodologii</i>
<i>a přístup zaměřený na studenty.</i>

13
00:00:54,040 --> 00:00:57,840
<i>Nyní zajišťujeme potřeby studentů</i>
<i>napříč celým jejich akademickým cyklem,</i>

14
00:00:58,080 --> 00:01:00,320
<i>a to až do doby, než vstoupí</i>
<i>do profesního života.</i>

15
00:01:00,520 --> 00:01:02,440
<i>Vrcholné edukační centrum.</i>

16
00:01:03,200 --> 00:01:06,960
<i>Cesta dlouhá tisíce kilometrů</i>
<i>začíná jedním jediným krokem.</i>

17
00:01:07,320 --> 00:01:09,360
<i>Začali jsme v malé učebně.</i>

18
00:01:09,440 --> 00:01:13,960
<i>Sdílíme uznání a úspěch s našimi studenty.</i>

19
00:01:14,160 --> 00:01:18,880
<i>Gyan Mittal, nejlepší v testu All India</i>
<i>v rámci JEE Advanced, nám o tom něco poví.</i>

20
00:01:18,960 --> 00:01:21,720
<i>Za svůj úspěch vděčím</i>
<i>jen a jen Maheshwariho lekcím.</i>

21
00:01:21,800 --> 00:01:23,720
<i>Nabízejí ten nejlepší koučink na IIT JEE.</i>

22
00:01:23,800 --> 00:01:26,440
<i>Každý rok mají ty nejlepší výsledky.</i>

23
00:01:26,600 --> 00:01:32,480
........