1
00:00:26,640 --> 00:00:27,800
Ahoj, mami!

2
00:00:28,400 --> 00:00:29,520
Jak se máš, synu?

3
00:00:29,960 --> 00:00:30,960
<i>Mám se fajn.</i>

4
00:00:31,600 --> 00:00:33,040
Jak ti jde studium?

5
00:00:33,600 --> 00:00:34,960
<i>Jde to dobře.</i>

6
00:00:35,120 --> 00:00:36,400
<i>Lekce už začaly.</i>

7
00:00:38,760 --> 00:00:40,960
Proč mu narušuješ rutinu?

8
00:00:41,080 --> 00:00:42,200
Nech ho spát.

9
00:00:42,480 --> 00:00:45,400
Máš celý den
a ty se mu rozhodneš zavolat v noci!

10
00:00:46,320 --> 00:00:47,720
Pověz, synu,

11
00:00:48,160 --> 00:00:49,800
jsi šťastný?

12
00:00:49,880 --> 00:00:50,960
<i>Ano, mami.</i>

13
00:00:52,800 --> 00:00:55,120
<i>Proč se mě na tohle pořád ptáš?</i>

14
00:00:56,360 --> 00:00:57,400
Dobře.

15
00:00:58,280 --> 00:00:59,360
Už zavěsím.

16
00:00:59,920 --> 00:01:00,760
Tak jo.

17
00:01:01,000 --> 00:01:02,480
- Dobrou noc.
<i>- Dobrou noc.</i>

18
00:01:19,840 --> 00:01:22,200
Opakuješ si soustavu souřadnic?

19
00:01:26,080 --> 00:01:27,560
Ještě dvě minuty, brácho.

20
00:01:37,680 --> 00:01:38,640
Spadlo to?

21
00:01:41,080 --> 00:01:42,200
Spadlo to?

22
00:01:48,440 --> 00:01:49,920
Říkal jsem to, ne?

23
00:01:50,240 --> 00:01:52,520
Jeetu Bhaiya a fyzika se nikdy nemýlí.

24
00:01:52,600 --> 00:01:53,720
Bhaiyo!

25
00:01:54,160 --> 00:01:55,160
........