1
00:02:15,533 --> 00:02:16,535
No tak.

2
00:02:39,824 --> 00:02:40,893
Podívej se na mě.

3
00:02:47,532 --> 00:02:48,734
Kam šel?

4
00:02:57,643 --> 00:02:59,179
Kam šel?

5
00:02:59,411 --> 00:03:00,480
Nevím.

6
00:03:06,951 --> 00:03:08,020
Ne!

7
00:03:18,730 --> 00:03:19,831
Přines mi lano.

8
00:03:25,222 --> 00:03:27,749
Jeli jsme na východ
na indiánské území.

9
00:03:30,742 --> 00:03:33,088
Není na tom dobře.

10
00:03:36,914 --> 00:03:38,917
Chceš ještě něco říct?

11
00:03:38,950 --> 00:03:41,486
Přísahám.
Přísahám!

12
00:03:42,554 --> 00:03:43,690
Víš co?

13
00:03:45,723 --> 00:03:46,725
Věřím ti.

14
00:03:47,459 --> 00:03:49,329
Duggane.

15
00:03:56,634 --> 00:03:57,869
K čertu?

16
00:04:03,042 --> 00:04:04,910
Jak sakra tohle skočilo

17
00:04:04,943 --> 00:04:07,380
v těchto končinách?

18
00:04:09,480 --> 00:04:10,916
Půjde to dobře zpracovat.

19
00:04:17,755 --> 00:04:19,524
Rozvaž mě.

20
00:04:19,557 --> 00:04:21,593
Už mě nikdy neuvidíš, fakt.
Jen mě pusť.

21
00:04:21,627 --> 00:04:22,888
Sedni si.

22
00:04:23,562 --> 00:04:25,731
Já bych tě pustil,

23
00:04:25,764 --> 00:04:28,434
ale to by bylo v rozporu
s mým smyslem pro spravedlnost.

24
00:05:13,778 --> 00:05:16,881
<i>Může být těžké určit,
kdo a co je člověk zač,</i>
........