1
00:00:07,174 --> 00:00:11,094
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:19,853 --> 00:00:22,105
<i>Tohle nesmí nikdo zjistit.</i>

3
00:00:22,189 --> 00:00:23,815
Sawyer většinu vypil.

4
00:00:23,899 --> 00:00:26,818
Stejně už tam skoro nic nebylo.

5
00:00:26,902 --> 00:00:29,196
Proč myslíte, že tu jsem?

6
00:00:29,279 --> 00:00:30,906
Nevím. Nerada spíš?

7
00:00:31,490 --> 00:00:33,075
Musíme zastavit baby

8
00:00:33,158 --> 00:00:35,577
a potřebujeme lektvar utajení.

9
00:00:35,661 --> 00:00:38,121
Tak dobře. Nemluvte a pracujte.

10
00:00:38,205 --> 00:00:39,790
Za půl hoďky je škola.

11
00:00:40,374 --> 00:00:43,460
Lucy, určitě máš správné ingredience?

12
00:00:43,544 --> 00:00:45,420
Sehnalas mločí chlup?

13
00:00:45,504 --> 00:00:48,757
Mločí nebo psí, je v tom rozdíl?

14
00:00:49,550 --> 00:00:50,384
Ano.

15
00:00:51,718 --> 00:00:53,595
Dobře. Co dál?

16
00:00:53,679 --> 00:00:58,767
Krok 12. „Zamíchej a řekni:
<i>Setus Mofis in Venificius.</i>“

17
00:00:58,850 --> 00:01:01,520
<i>Setus Mofis in… </i>Co?

18
00:01:01,603 --> 00:01:03,814
<i>Venificius.</i>

19
00:01:04,356 --> 00:01:05,566
Něco takového.

20
00:01:06,066 --> 00:01:07,901
<i>Venifmishermuffer.</i>

21
00:01:11,238 --> 00:01:12,447
Nic se neděje.

22
00:01:15,450 --> 00:01:16,910
Páni, dobře.

23
00:01:17,953 --> 00:01:19,705
Radši mizíme.

24
00:01:26,295 --> 00:01:28,964
Co je? Zničte školu v chemii?

25
00:01:29,923 --> 00:01:32,384
To já zůstanu ve studentské radě.
........