1
00:00:04,006 --> 00:00:06,610
Prišla som s týmto pacientom.
Chcela by som si to pozrieť.

2
00:00:06,615 --> 00:00:07,665
Ja už mám tím.

3
00:00:07,670 --> 00:00:08,702
Ďakujem.

4
00:00:08,707 --> 00:00:10,402
Hej, April, zachránila si mu život.

5
00:00:10,407 --> 00:00:11,936
Na sestru si príliš dobrá.

6
00:00:11,941 --> 00:00:13,704
Mala by si ísť na medicínu.

7
00:00:13,709 --> 00:00:15,103
Musíme sa držať predpisov.

8
00:00:15,107 --> 00:00:16,441
Alebo skúsime niečo iné.

9
00:00:16,446 --> 00:00:17,845
Máme na mysli niečo lepšie.

10
00:00:17,850 --> 00:00:19,417
To tu budeme len sedieť
a o nič sa nepokúsime?

11
00:00:19,422 --> 00:00:21,142
- Som s tebou.
- Nabité. Ustúpte.

12
00:00:21,147 --> 00:00:22,613
Dobre, dajme tomu minútu.

13
00:00:22,618 --> 00:00:25,453
Ideš mi poza chrbát,
a so Zdravasom?

14
00:00:25,458 --> 00:00:27,325
My dvaja máme problém.

15
00:00:27,330 --> 00:00:29,521
Doktor Marcel? Získal som
jedno nové zariadenie.

16
00:00:29,526 --> 00:00:32,723
Použitie neschváleného zariadenia?

17
00:00:32,728 --> 00:00:33,761
Mohli fungovať.

18
00:00:33,766 --> 00:00:35,264
To je ďaleko za hranicou

19
00:00:35,269 --> 00:00:37,762
profesionálneho správania.

20
00:00:37,767 --> 00:00:40,364
Začala som chodiť s niekým iným.
Doktor Marcel.

21
00:00:40,369 --> 00:00:42,470
Owenovi si ho ešte nepredstavila, však?

22
00:00:42,475 --> 00:00:44,475
Odkiaľ to všetko pochádza?

23
00:00:45,775 --> 00:00:47,337
Bola úplná tma.

24
00:00:47,342 --> 00:00:49,440
........